KŠD ŠŤOVÍČEK POSILUJE TÝM FINANCÍ & KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

V advokátní kanceláři KŠD ŠŤOVÍČEK posílí tým specializující se na poradenství v oblasti financí a kapitálových trhů. Společně s Pavlem Weikertem, rovněž členem rozkladové komise ČNB, bude tvořit jádro silného specializovaného právního týmu financí a kapitálových trhů. Problematice kapitálových trhů se Jan Hart věnuje dlouhodobě, je autorem či spoluautorem řady odborných článků, publikací a legislativních expertíz v této oblasti.

Jan Hart absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgraduální studium na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Kromě rodné češtiny hovoří rovněž anglicky, německy a rusky.

Informace pro média:

O KŠD Šťovíček, v. o. s.
KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. (dříve Klein Šubrt Došková advokátní kancelář, v.o.s.) se řadí mezi renomované advokátní kanceláře působící v České republice. Advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK poskytuje komplexní právní poradenství a služby v právních oblastech  jako například bankovní sektor, finanční a pojišťovací služby, stavební průmysl, letecký průmysl, automobilový průmysl, environmentální sektor, těžké a lehké strojírenství, vodárenství, telekomunikace, farmaceutický průmysl a v neposlední řadě též veřejný sektor. Ačkoli se právníci advokátní kanceláře KŠD ŠŤOVÍČEK zaměřují zejména na výše uvedené oblasti, jsou připraveni poskytovat právní služby rovněž v oblasti občanského, trestního, správního a pracovního práva nebo v řízení před soudy a orgány státní správy. Advokátní kancelář KŠD ŠŤOVÍČEK se dlouhodobě zaměřuje na zastupování v mezinárodních rozhodčích řízeních. Účastní se realizace široké škály transakcí a poskytuje právní služby mnoha českým a zahraničním klientům. Mezi významné klienty patří Český olympijský výbor a společnost Česká olympijská a. s.  Advokátní kancelář KŠD Šťovíček je členem evropského sdružení právních kanceláří Cyrus Ross International.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz