Lidé by se rádi připravili na zvýšení DPH, 71 % by chtělo omezit své výdaje

Na zvýšení daně z přidané hodnoty, které přišlo s počátkem roku 2012, by se rádo finančně zajistilo 71 % Čechů. Tato skutečnost vyplynula z průzkumu společnosti ING Bank ČR. Celých 43 % respondentů však tento krok považuje za nereálný, neboť jejich rodinný rozpočet je již nyní napjatý. Pokud se provedl dotaz v rámci věkových skupin, o žádné změně neuvažují především mladí lidé ve věku od 18 do 25 let, kde v tomto segmentu odpovědělo takto celkem 44 % dotazovaných. 

Zvýšení DPH bylo podle vládních představitelů nevyhnutelné. Pro rodinné rozpočty mnoha občanů České republiky však tato změna bude zátěžovým testem. Vyplývá to z listopadového průzkumu společnosti ING Bank ČR. Tři čtvrtiny respondentů (71 %) uvedli, že by rádi omezili své výdaje a případně začali i vytvářet finanční rezervy, avšak celých 43 % přiznala, že jim současná situace více spořit neumožňuje. Ve skupině obyvatel ve věku 56 až 65 let si žádné navýšení úspor nemůže dovolit dokonce 59 %. Na druhou stranu skupinou, která o změně chování a vytvoření si finančního zázemí uvažuje nejméně, jsou mladí lidé ve věku od 18 do 25 let. Na své finanční situaci nehodlá nic měnit z pohledu pohlaví ani 34 % českých mužů. Ženy naopak chtějí šetřit ve 48 %.
 
Graf č. 1 je k dispozici ZDE.   

Graf č. 2 je k dispozici ZDE.   
   
„Zvýšení DPH může být velkým zásahem do rodinných rozpočtů,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailové části ING Bank ČR, a doplňuje: „V této chvíli by se měli ti, kteří spoří a chystají se vytvářet i další finanční rezervy, zamyslet nad tím, zda jejich úspory jsou také dostatečně zhodnocovány. Jednou z bezpečných variant spoření jsou spořicí účty, mezi něž patří i ING Konto se stabilním úrokem 1,75 % p.a., jeho majitel neplatí žádné poplatky za zřízení a vedení účtu a naspořené peníze má kdykoliv k dispozici.“

Z dotazovaných, kteří chtějí více spořit, ale jejich finanční situace jim to nedovoluje, tvoří největší část občané Jihomoravského a Zlínského kraje (51 %), za nimi následuje Královehradecký a Pardubický kraj (48 %) společně s Ústeckým a Liberecký krajem (48 %). Nejvíce odhodlaní k dalšímu spoření jsou respondenti z Vysočiny, kterých je 34 %. Těch, kteří nebudou na stávající situaci nic měnit, je markantní podíl v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, a to celých 35 % (viz graf č. 3)

Graf č. 3 je k dispozici ZDE.   

Omnibusový průzkum společnosti ING Bank byl realizován v průběhu listopadu 2011 společností Ipsos Tambor. Dotazování se zúčastnilo 524 respondentů ve věku 18–65 let.

Informace pro média:

ING Česká republika

Finanční skupina ING vstoupila na český trh v roce 1992. Od počátku svého působení patří mezi leadery ve všech oblastech, v nichž v České republice působí - konkrétně v bankovnictví, pojišťovnictví, správě aktiv, podílových fondech a oblasti penzijního připojištění.

ING Bank poskytuje špičkový servis jak individuálním, tak i korporátním klientům. Fyzickým osobám ING Bank nabízí spořicí účet ING Konto, který dosahuje výjimečného zhodnocení, a podílové fondy. Právnickým osobám nabízí komplexní servis v oblasti komerčního a investičního bankovnictví a zaujímá přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk