Ludvík Kundera získal Cenu Jaroslava Seiferta 2009

Cena Jaroslava Seiferta, prestižní literární ocenění udělované od roku 1986, zná pro rok 2009 svého majitele. Stal se jím Ludvík Kundera, básník, dramatik, esejista, literární historik, editor a překladatel. Cena mu byla udělena za „celoživotní literární dílo, vydávané ve Spisech L. K.“. Cenu Jaroslava Seiferta z rukou Františka Janoucha, zakladatele Nadace Charty 77, a finanční odměnu 250 000 Kč od generálního partnera Ceny finanční skupiny Pioneer Investments v ČR převezme laureát 12. října 2009 na slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v Praze.

O udělení Ceny Jaroslava Seiferta rozhodla nezávislá porota pod vedením Jiřího Brabce. V porotě zasedli: Michal Bauer, Václav Jamek, Marie Jirásková, Jiří Peňás, Miloslava Slavíčková a Michael Špirit a bez hlasovacího práva František Janouch, předseda Správní rady Nadace Charty 77. Porota ocenila autorovo „celoživotní literární dílo, vydávané ve Spisech L. K.“. Ludvík Kundera, mimo jiné důkladný znalec a editor díla Františka Halase a autor halasovské monografie, je v českém písemnictví přítomen od 40. let minulého století, byť s omezenými publikačními možnostmi v letech sovětské okupace. Svou knižní prvotinu, básnickou sbírku Konstantina, vydal roku 1946. Literárně aktivní zůstává i v devadesátém roce svého života.

„Jsem rád, že letošní volba padla na Ludvíka Kunderu, osobnost v českém uměleckém světě jen stěží přehlédnutelnou. Velice si tohoto autora cením jak pro jeho vlastní tvorbu, tak i pro jeho překladatelskou a literárně-historickou činnost, která českým čtenářům přiblížila zejména německy psanou literaturu,“ komentuje výběr poroty František Janouch.

Cena Jaroslava Seiferta (udělovaná od roku 1986 nejprve ve Stockholmu, od roku 1990 v Praze) se uděluje za vynikající literární dílo zveřejněné v posledních třech letech, výjimečně i za dílo celoživotní. Laureáta vyhlašuje Nadace Charty 77 každoročně 22. září, v předvečer Seifertových narozenin. Ludvík Kundera se stal již dvacátým devátým laureátem.

V rámci Ceny obdrží laureát též finanční odměnu ve výši 250 000 Kč, kterou věnovala finanční skupina Pioneer Investments v ČR. Ta je generálním partnerem Ceny Jaroslava Seiferta již šestým rokem. „V dobách exilu jsme finanční prostředky získávali z veřejných sbírek a prostředků Nadace Charty 77. Jsem proto nesmírně rád, že jsme ve skupině Pioneer Investments v ČR nalezli důstojného pokračovatele, který chápe význam této Ceny,“ upřesňuje František Janouch.

Ludvík Kundera (*22. března 1920) je český básník, dramatik, prozaik, překladatel, editor, literární historik, člen Sdružení Q. Jeho tvorba je spjata s avantgardními směry, především surrealismem. Po roce 1945 se Ludvík Kundera stal jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra, redaktorem časopisu Blok a pracovníkem brněnské pobočky Svazu čs. spisovatelů. V letech 1968 až 1970 působil jako dramaturg Mahenova divadla v Brně. Jako historik se zaměřoval zejména na Františka Halase, Hanse Arpa a Bertolta Brechta. Ve svých rozhlasových hrách usiloval o antiiluzívní divadlo.

Od roku 1990 Ludvík Kundera příležitostně přednášel na univerzitách v Česku i zahraničí. V roce 2002 převzal na lipském mezinárodním knižním veletrhu Cenu za celoživotní dílo oceňující přínos ke zprostředkovávání české a německé literatury. V den státního svátku 28. října 2007 mu prezident České republiky Václav Klaus udělil Státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.

Dosavadní laureáti Ceny Jaroslava Seiferta:

Václav Havel (2008)
František Listopad (2007)
Ivan Martin Jirous (2006)
Michal Ajvaz a Jiří Suchý (2005)
Viktor Fischl a Josef Škvorecký (2004)
Miloslav Topinka (2003)
Jiří Gruša (2002)
Zdeněk Rotrekl (2001)
Pavel Šrut (2000)
Jiří Kratochvil (1999)
Věra Linhartová (1998)
Karel Milota (1997)
Jiřina Hauková a Zbyněk Hejda (1996)
Antonín Brousek a Petr Kabeš (1995)
Milan Kundera (1994)
Bohumil Hrabal (1993)
Josef Hiršal a Ivan Wernisch (1992)
Jiří Kolář (1991)
Emil Juliš (1990)
Karel Šiktanc (1989)
Ivan Diviš (1988)
Ludvík Vaculík (1987)
Dominik Tatarka (1986)

Informace pro média:

Pro více informací kontaktujte:

Stance Communications
Viola Baštýřová
tel.: 224 810 809, 776 21 05 99,
e-mail: viola.bastyrova@stance.cz
www.stance.cz

Nadace Charty 77                                              
Indira Bornová
tel.: 224 214 452, 224 225 092, 602 345 578
e-mail: indira.bornova@bariery.cz
www.bariery.cz

Pioneer Investments
Dana Řezníková
tel.: 296 354 422
dana.reznikova@pioneerinvestments.com
www.pioneerinvestments.cz

verze pro tiskverze pro tisk