Lze za peníze koupit štěstí? Průzkum ING Bank ukazuje vztah mezi výší úspor a životní spokojeností

Při příležitosti prvního Mezinárodního dne štěstí, který na letošní 20. březen vyhlásila OSN, ING Bank zjišťovala souvislost mezi výší úspor a pocitem životní spokojenosti Evropanů. 28 % lidí, kterým vyhovuje výše jejich finančních rezerv, se zároveň hlásí k vysoké míře spokojenosti s vlastním životem. Z těch, kteří považují své úspory za nedostatečné, odpovědělo stejně jen 7 % respondentů. Podobné výsledky byly zaznamenány u dotazovaných ve všech jedenácti zemích, které se průzkumu zúčastnily.

Říká se, že štěstí za peníze nekoupíte. Výsledky mezinárodního průzkumu ING Bank ale naznačují, že mezi výší úspor a pocitem životní spokojenosti může být jistá souvislost. Více než čtvrtina Evropanů (28 %), kterým připadá výše jejich úspor dostatečná, ohodnotila svou životní spokojenost nejvyššími známkami na stupnici od nuly do deseti, tedy stupněm 9 nebo 10. To je čtyřikrát více než v případě těch, kteří považují své úspory za nedostatečné.

„Je zřejmé, že pravidelné spoření je dobré pro vytváření rezerv. Ukazuje se však, že je zde i jasná souvislost mezi výší úspor a pocitem osobního štěstí,“ komentuje Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR. „Mít finanční rezervu ve výši tří až šestiměsíčního výdělku pro mimořádné situace je zdravý finanční návyk, který přináší střadatelům také klid v duši. U lidí s nižším příjmem, kteří nedokážou každý měsíc odkládat větší částky, mohou i malé a pravidelné přírůstky do budoucna znamenat velké zlepšení a vyvolat obdobný pocit osobní spokojenosti,“ doplňuje.

V rámci mezinárodního průzkumu ING na téma finančního chování bylo agenturou TNS Nipo mezi únorem a březnem 2012 osloveno 11 077 lidí z 11 evropských zemí. Více informací o prvním Mezinárodním dni štěstí OSN naleznete na http://dayofhappiness.net/.  ING Bank jako odborník na spoření zveřejňuje další informace z průzkumů a tipy na spoření na webových stránkách projektu ING Bank Svět spoření www.ingbanksvetsporeni.cz.

Informace pro média:

ING Bank Česká republika
ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz