Matky mají nižší potenciál k vytváření úspor, tři čtvrtiny z nich se přitom loni omezovaly ve výdajích

S blížícím se Dnem matek se ING zaměřila na spořicí chování této skupiny obyvatel. Mezinárodní průzkum ukázal, že ve většině evropských zemí mají matky s dětmi, které s nimi žijí ve společné domácnosti, menší pravděpodobnost, že ušetří, než skupina otců a bezdětných mužů a žen. Jen 66 % evropských matek má na konci měsíce nějaké peníze, které by mohly odložit na spoření. V Čechách je jich pak 62 %. Přitom právě matky v loňském roce nejčastěji omezovaly své výdaje (75 %), a to nejvíce v oblasti zábavy a volnočasových aktivit nebo při nákupu oblečení a kosmetiky.

Matky jsou na tom s potenciálem spoření nejhůře, rodičovství však znamená zásah do rozpočtu rodin obecně. Také dotazovaní otcové mají v porovnání se svobodnými muži na konci měsíce nižší zůstatky a menší šanci uspořit. „Strážci každodenních výdajů jsou většinou matky. Právě ony řeší nákup potravin, oblečení, platby za volnočasové aktivity, zájmové kroužky dětí. Je vidět, že mateřský pud jim na jednu stranu velí rodinu neošidit a dopřát jí vše potřebné, což se zákonitě na konci měsíce odráží na jejich zůstatku. Na straně druhé jsou si vědomy možných rizik spojených s finančními problémy a snaží se omezovat výdaje v oblastech, které pro rodinu nejsou klíčové,“ komentuje výsledky Libor Vaníček, ředitel retailového bankovnictví ING Bank ČR, a doplňuje: „Za zvládání hospodaření s rodinnými rozpočty, mnohdy velmi napjatými, a za jejich obětavost určitě patří všem matkám velké díky.“

Graf - potenciál ke spoření

Tři ze čtyř matek s dětmi, které s nimi žijí ve společné domácnosti, v loňském roce omezily výdaje. Nejčastěji šetřily na volnočasových aktivitách a zábavě (59 %) a při nákupu oblečení a kosmetiky (56 %). V porovnání s tím se ve výdajích omezovalo 70 % bezdětných žen a 65 %.

Graf – omezování výdajů

ING dlouhodobě sleduje chování domácností v oblasti spoření. Všechny dostupné informace a data z průzkumu jsou k dispozici na webových stránkách www.ingbanksvetsporeni.cz.


Mezinárodní průzkum ING k tématu spoření byl realizován agenturou TNS NIPO, ve 14ti evropských zemích, v listopadu 2012.

Informace pro média:

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí bankovní a investiční produkty, životní pojištění a penzijní produkty k pokrytí potřeb širokého spektra zákazníků. Historie ING Bank v České republice sahá až do roku 1992. ING Bank poskytuje celou škálu bankovních produktů a služeb řadě významných českých i mezinárodních společností a zaujímá tak přední místo mezi bankami v oblasti podnikového financování, kapitálových trhů a treasury produktů. V roce 2001 ING Bank představila svůj první produkt pro fyzické osoby, spořicí účet ING Konto, a založila tak kategorii spořicích účtů na českém trhu. Rok poté rozšířila svoji nabídku otevřených podílových fondů pro drobné investory, která dodnes patří k nejširším na trhu. Snahou ING Bank je nabízet svým klientům jednoduché, dostupné a bezpečné řešení pro správu jejich úspor.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke stažení