Mění se způsob výdeje léčiv s pseudoefedrinem v lékárnách

Praha, 21. 10. 2009 – Dnešním dnem se mění způsob, jakým jsou vydávány léky s obsahem pseudoefedrinu v lékárnách. Změna se nijak nedotkne pacientů, projeví se však při práci lékáren. Jako jeden z důsledků této změny lze také očekávat opětovné rozšíření pokusů zneužít lékárny jako zdroj pseudoefedrinu k výrobě drogy pervitin.

Od 21. 10. 2009 dochází ke změně rozsahu omezení pro výdej léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu (Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol Plus Grip, Paralen plus).

Nově budou v lékárnách vydávány tyto přípravky bez předpisu s množstevním omezením, avšak lékárník již nebude mít možnost ověřit dodržení měsíčního množstevního limitu prostřednictvím Centrálního úložiště elektronických receptů, jehož zřizovatelem a správcem je Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V rámci jednoho výdeje lékárník vydá nejvýše 900 mg pseudoefedrinu (odpovídá 30 tabletám/sáčkům jakéhokoliv ze šesti zmíněných přípravků). Stále není povoleno nabízet zmíněná léčiva prostřednictvím Internetu. Lékárník je i nadále povinen o výdeji léčivých přípravků z kategorie výdeje bez lékařského předpisu s omezením vést evidenci ve svém informačním systému (jméno, příjmení, číslo pojištěnce), tak jak mu ukládá zákon. Lékárník již nebude zasílat číslo pojištěnce-příjemce léku do centrálního úložiště, tak jak tomu bylo od května 2009 do 20. 10. 2009.

Způsob výdeje bylo nutné změnit na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů ve věci sběru čísla pojištěnce do Centrálního úložiště. Na jeho základě SÚKL nadále nesmí shromažďovat listinné recepty a záznamy výdeje bez předpisu s omezením s tímto údajem. To neumožňuje Ústavu dále poskytovat lékárnám aktuální data o předchozích výdejích léčiv s pseudoefedrinem jednotlivých pacientů.

Dle údajů Národní protidrogové centrály bylo do nedávna až 70 procent všech těchto léčiv zneužíváno k výrobě návykového metamfetaminu (pervitinu).

Po zavedení původního množstevního omezení (1800 mg pseudoefedrinu na měsíc) spolu s možností lékárníků kontrolovat předchozí výdeje v rámci jednoho měsíce pomocí záznamů o výdejích v centrálním úložišti v květnu 2009 se spotřeba snížila o plných 72 procent. Tím byl zastaven vzrůstající trend zneužívání pseudoefedrinu v lécích, zároveň však byla zajištěna dostupnost těchto léků k léčbě příznaků chřipky.

Současnou změnou byla odpovědnost za kontrolu zneužívání přenesena opět na lékárníky. Lékárník nesmí vydat lék, má-li podezření na zneužití léku. Státní ústav pro kontrolu léčiv je přípraven lékárníkům poskytovat maximální možnou podporu v rámci svých dozorových aktivit.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Hana Heringová
Tiskové a informační oddělení
Tel.: +420 272 185 333
E-mail: hana.heringova@sukl.cz