Měnová politika zpřísní, úrokové sazby porostou

Východisko: Domácí průmyslová výroba v únoru výrazně zrychlila meziroční růst z 9,3 % na 11,3 %. Část zvýšení (cca 0,4pb) však padá na vrub přechodnému roku, a tudíž jednomu únorovému pracovnímu dni navíc k dobru. Odhady ČSÚ překonaly konsensus trhu 8 % i náš předpoklad (8,2 %). Hlavním tahounem průmyslové produkce nadále zůstává 18% růst výroby v automobilového průmyslu (příspěvek k růstu celkové průmyslové produkce 4pb) a výroba elektrických/optických zařízení (+ 22 %, příspěvek 1,5pb). Pokračující expanzi průmyslové aktivity podtrhuje meziroční růst zaměstnanosti o 2,5 %.

Analytik Vojtěch Benda: Pokračující silný růst průmyslové produkce potvrzuje sérii předchozích indikátorů (především zahraničního obchodu), že expanze české ekonomiky zatím nejeví známky výrazného oslabování ani po předchozím výrazném posílení devizového kurzu. Růst ekonomické aktivity naopak nadále setrvává nad odhadovaným potenciálem, což nepřímo potvrzuje pokračující předstih růstu hodinové mzdy (6,4 %) před růstem hodinové produktivity (1,8 %). To signalizuje přetrvávající (ne-li posilující) riziko inflačních tlaků z rostoucích jednotkových mzdových nákladů. Pokud bychom měli hodnotit vypovídací schopnost dnešních údajů ve vztahu k měnové politice, čísla hovoří spíše pro další zpřísnění měnové politiky a tedy růst úrokových sazeb.

Východisko: ECB podle očekávání rozhodla o zachování úrokových sazeb na úrovni 4 %. Z prohlášení prezidenta Jeana-Claudea Tricheta však bylo možné vyčíst, že ECB si postupně vytváří prostor pro budoucí opatrné náznaky poklesu úrokových sazeb v nejbližších měsících. Kupodivu bez silného komentáře nechal J. C. Trachet poslední čísla o zrychlující inflaci, což naznačuje, že ECB očekává postupné zmírňování inflačních tlaků.

Východisko: BoE v souladu s převažujícím konsenzem trhu rozhodla snížit úrokové sazby o 25bb na 5,00 %. Rozhodnutí BoE tak podle očekávání odráží větší obavu z dalšího oslabování aktivit spojených s trhem bydlení a přetrvávajících přísných úvěrových podmínek. Na druhou stranu obava ze zrychlující se inflace nadále brání britské centrální bance reagovat razantněji, tj. podobně jako Fed.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2006 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 60 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojiš?ovnictví a správy aktiv 60 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, nebo? grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Zuzana Kalabová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 602 204 835
E-mail: zuzana.kalabova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz