Mezinárodní dětská vzdělávací soutěž ve spolupráci s ESA: Voda na Zemi i ve vesmíru

Praha, 1. září 2009 – Ve středu 9. září spustí Evropská kosmická agentura (ESA) internetový kvíz pro děti od 12 do 14 let, jehož cílem je podpořit právě probíhající kampaň UNICEF s názvem WASH. Ta má upozornit na to, jak důležitou roli hraje v lidském životě čistá voda.

Kvízu, jehož prostřednictvím se děti budou moci dozvědět více informací o vodě na Zemi a ve vesmíru, se mohou zúčastnit všechny děti zemí, jež jsou členy Evropské kosmické agentury ESA. Přístupný tak bude i dětem z České republiky, která se jejím členem stala na konci loňského roku. „Jedná se o první akci od našeho vstupu do ESA, která je pro české účastníky komunikována v češtině,“ podotýká k tomu Milan Halousek, vedoucí Odboru vzdělávání České kosmické kanceláře.

Vítěze soutěže vyhlásí z paluby Mezinárodní vesmírné stanice astronaut ESA a vyslanec dobré vůle UNICEF v Belgii Frank De Winne. Ten je jedním z šestičlenné posádky, která je do konce listopadu na půlroční misi na Mezinárodní vesmírné stanici. Pro podporu kampaně UNICEF WASH, věnované vodě a hygieně, bylo během této mise realizováno několik akcí. Jejich hlavním cílem bylo zaměřit pozornost veřejnosti na dostupnost a čistotu vody, která je pro lidský život nepostradatelná.

Voda, jako základní prvek zachování života, má zásadní význam i pro vesmírné lety a budoucí úsilí v oblasti průzkumu. Odborníci se soustředí na řešení konkrétních problémů, se kterými se setkáte ve vesmíru - například nedostatek vody. Její zodpovědné využívání a recyklace ve vesmíru mohou pomoci vyvinout efektivní procesy využití vody i na Zemi, a právě to je zvláště důležité především pro rozvojové země, které se s nedostatkem vody potýkají nejvíce.

Bližší informace o soutěži:

Registrace do soutěže probíhá od 26. srpna na stránkách http://wsn.spaceflight.esa.int/waterquiz/?pg=signup2&lang=cz, které jsou dostupné i v češtině.  Samotný kvíz bude spuštěn ve středu 9. září a potrvá do 30. září, za tu dobu bude dětem položeno dohromady deset otázek. Nová otázka bude k dispozici vždy jednou za dva pracovní dny. Více informací o soutěži naleznete na stránkách České kosmické kanceláře: http://www.czechspace.cz/cs/vzdelavani/kviz.

Informace pro média:

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Pracuje s místními komunitami i vládami ve 157 zemích světa. Soustředí se na okamžitou humanitární pomoc i dlouhodobý rozvoj v oblastech zdravotní péče, vzdělání a ochrany dětí. Programy na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných příspěvků a prodeje blahopřání a dárkového zboží s logem UNICEF.

Evropská kosmická agentura (ESA), se sídlem v Paříži, je mezinárodní mezivládní organizací pro rozvoj kosmického výzkumu a kosmických technologií. Byla zřízena Úmluvou 30. května 1975, která nabyla platnosti 30. května 1980. V současné době je plnoprávnými členy ESA 18 evropských států, včetně České republiky.

Česká kosmická kancelář, o.p.s., je neziskovou společností, která působí od roku 2003 jako administrativní organizace pro koordinaci kosmických aktivit v České republice. Je kontaktní organizací pro spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a jinými mezinárodními kosmickými organizacemi. Usiluje o co nejširší a nejefektivnější zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť především do evropských kosmických programů. Internetové stránky: www.czechspace.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Hana Šimůnková
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 527 667
E-mail: hana.simunkova@stance.cz