Milan Šauer ředitelem distribuce Pioneer Investments ČR

Ředitelem distribuce Pioneer Investments ČR byl počátkem srpna jmenován Milan Šauer (39). Ve své funkci bude zodpovědný za řízení obchodních aktivit a podporu prodeje, a to jak prostřednictvím bankovních kanálů, tak i sítě nezávislých investičních zprostředkovatelů.

Šauer působí v obchodním týmu skupiny Pioneer Investments již od roku 2007 a patří mezi jeho zkušené a stabilní opory. Jako manažer obchodu a distribuce se zaměřením na bankovní sítě byl dosud zodpovědný především za podporu a rozvoj distribuce prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Od srpna se jeho kompetence rozšířily o řízení prodeje prostřednictvím externích sítí finančních zprostředkovatelů, které převzal po Vítězslavu Havlišovi.

Před nástupem do skupiny Pioneer Investments Šauer sbíral cenné zkušenosti v oboru jako sales manager ING Životní pojišťovny.

Milan Šauer vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří česky a anglicky a mezi jeho zájmy patří zejména sport, četba a cestování.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27  zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 184,5 miliard EUR (k 30. 6. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, Mob. +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail: dana.krynska@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz