MINISTR JAN MLÁDEK NA AKCI CZECHTRADE PODPOŘIL ČESKÉ EXPORTÉRY

VE STŘEDU 19. ÚNORA SE V RÁMCI DVANÁCTÉHO ROČNÍKU AKCE MEETING POINT CZECHTRADE USKUTEČNILO SETKÁNÍ VÝZNAMNÝCH EXPORTÉRŮ A PRACOVNÍKŮ ZAHRANIČNÍCH KANCELÁŘÍ MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU S MINISTREM JANEM MLÁDKEM.

Setkání zahájil ministr Jan Mládek krátkým proslovem, ve kterém vyzdvihl často mravenčí práci zahraničních kanceláří a zdůraznil význam malých a středních firem pro českou ekonomiku. „Jsem rád, že na tomto setkání jasně zaznělo, že stojíme na straně malých a středních podniků, že jsme si vědomi důležitosti jejich role v ekonomice a že budeme naši síť nadále rozvíjet a zefektivňovat, aby zůstala kompetentním partnerem českých firem v zahraničí i do budoucna,“ uvedl.

Milan Ráž, nově pověřený řízením agentury CzechTrade, shrnul její loňskou činnost a výsledky. S plány Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v oblasti exportu zúčastněné seznámil náměstek ministra Milan Hovorka. Na setkání byli přítomni také zahraniční pracovníci MPO ČR z Německa, Ruska, Turecka a Číny a zástupci významných českých exportérů.

„CzechTrade začal v loňském roce nabízet své služby formou zvýhodněných balíčků, což vedlo k celkovému zlevnění služeb a také ke zvýšení zájmu firem. Jsme rádi, že ve spolupráci se zahraničními kancelářemi ministerstva průmyslu a obchodu můžeme přispět k průniku českých firem do zahraničí. Význam naší práce dosvědčují i kladné reakce klientů, kteří také díky našemu přičinění za hranicemi uspěli,“ vysvětlil Milan Ráž.

Meeting Point CzechTrade se uskutečnil 18.–19. února již podvanácté. Akce slouží k osobnímu setkání reprezentantů firem, které uvažují o vstupu na cizí trh, se zahraničními pracovníky MPO ČR. Také letos agentura CzechTrade, která setkání organizuje, zaznamenala výrazný zájem o konzultace se zástupci zahraničních kanceláří z celého světa. Během dvou dnů se 50 zahraničních pracovníků setkalo s bezmála 400 zástupci českých firem. Největší zájem projevily malé a střední podniky, mezi které spadalo celkem 65 % zúčastněných. Kromě zahraničních zastoupení byli zájemcům k dispozici také zástupci České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE) a zástupci projektu Design pro konkurenceschopnost.

Informace pro média:

O CzechTrade
CzechTrade je agentura na podporu exportu, podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům proniknout na zahraniční trhy. Zájemci o spolupráci si mohou vybrat ze tří odstupňovaných balíčků služeb, zvolit konkrétní službu či se připojit k Exportnímu klubu. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi v 41 zemích.
www.czechtrade.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz
CzechTrade_Meeting Point_Číše vína_01CzechTrade_Meeting Point_Číše vína_02