Ministr zemědělství jednal s hejtmanem kraje o prevenci před povodněmi a podpoře výstavby vodovodů a kanalizací

Ministr zemědělství Marian Jurečka při své čtvrteční návštěvě Moravskoslezského kraje zavítal i na krajský úřad. S hejtmanem Miroslavem Novákem a jeho náměstky Věrou Palkovou a Danielem Havlíkem jednali o možnostech podpory rozvoje a obnovy vodohospodářské infrastruktury a prevenci před povodněmi.

Hejtman Miroslav Novák seznámil ministra Mariana Jurečku s prioritami kraje v oblasti dotační politiky ministerstva do vodního hospodářství, hovořili zejména o možnostech podpory výstavby a obnovy vodovodů a kanalizací a preventivní protipovodňové ochrany. „Kraj pomáhá menším obcím s řešením problémů se zásobováním pitnou vodou a odváděním odpadních vod v rámci vyhlašovaného dotačního programu Drobné vodohospodářské akce, ale s ohledem na naše finanční možnosti můžeme každoročně podpořit pouze malou část předložených projektů. Podpora ze strany ministerstva zemědělství, která byla obcím v rámci dotačních programů za finanční spoluúčasti kraje poskytována do roku 2011, v současnosti citelně chybí,“ upozornil moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Za klíčové v oblasti protipovodňové ochrany považuje hejtman dokončení pravidel programu Podpora prevence před povodněmi III. „V rámci tohoto programu by v kraji mělo být financováno několik projektů, například výstavba suchých poldrů v Lichnově, úpravy menších vodních toků nebo příprava opatření na horní Opavě,“ dodal hejtman Miroslav Novák.

Ministr zemědělství Marian Jurečka uvedl, že do dvou měsíců ministerstvo předloží projekt realizace třetí etapy protipovodňových opatření, aby také obce mohly čerpat prostředky na zábranná opatření a na racionální udržení vody v krajině. „Očekávám, že také kraj bude aktivním navrhovatelem toho, co pro něj může ministerstvo udělat. Hovořili jsme také o podpoře zaměstnanosti, chtěl bych, aby Lesy České republiky, kde bude v pondělí uveden nový generální ředitel, dokázaly i v rámci tohoto regionu vytvářet nová pracovní místa, ať už v rámci samotného podniku, případně tendrováním zakázek na pěstební a těžební činnost. Více prostoru tak dostanou oproti současnému stavu také živnostníci a malé střední firmy,“ konstatoval ministr zemědělství Marian Jurečka.

Za prioritní považuje opravit vodní dílo Šance. „Je pro mě priorita, abychom tuto akci dokázali v příštím roce zakomponovat do rozpočtu a vodní dílo mohlo být napuštěno a plnilo úlohu zásobovat pitnou vodou asi jeden milion obyvatel tohoto regionu,“ dodal ministr zemědělství. 

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz