Ministrině práce a sociálních věcí jednala s vedením kraje o financování sociálních služeb a řešení nezaměstnanosti

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová při své úterní návštěvě Moravskoslezského kraje zavítala i na krajský úřad. S hejtmanem Miroslavem Novákem, jeho náměstky a vládním zmocněncem pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiřím Ciencialou diskutovala o příčinách a možnostech řešení nezaměstnanosti v regionu, prioritách v sociální oblasti a financování sociálních služeb.

S ministryní hejtman mimo jiné hovořil o úloze a postavení paktů zaměstnanosti a o možnostech využití evropských peněz v prevenci nezaměstnanosti. (Pozn.: Pakt zaměstnanosti: Strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí, které má za cíl změnit nepříznivou situaci na trhu práce. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti vznikl v roce 2011, členové: Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.)

„V Moravskoslezském kraji je v současnosti 93 tisíc nezaměstnaných. Citelně však na trhu práce chybí pracovníci s požadovanou strukturou kvalifikace a dovednostmi. V České republice jsme také stále ještě nedokázali efektivně využít evropské fondy ke zmírnění těchto problémů,“ podotkl hejtman Miroslav Novák.

Možnost uplatnit se na trhu práce pro nízko a středně kvalifikované pracovníky se podle moravskoslezského hejtmana nabízí v oborech s vazbou na zkvalitňování životního prostředí – při regeneraci brownfieldů, kultivaci zanedbaných prostor a občanské vybavenosti. „Chceme v Česku ve všech krajích uplatnit rakouský model Paktů zaměstnanosti – tam fungují ve všech spolkových zemích. Počítáme také se systémovým využitím nástroje „Labour Pool“, tedy integrovaného projektu fungování zaměstnaneckých a vzdělávacích agentur, které jsou mezičlánkem pro znevýhodněné skupiny - například absolventů, lidí nad padesát let-, k integraci na běžný trh práce,“ upřesnil hejtman Miroslav Novák.
S ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou hovořil také o situaci ve společnosti OKD a budoucnosti Dolu Paskov.

„S ministrem financí Andrejem Babišem jsem o situaci na Dole Paskov jednal minulý týden. Jeho dohodu s NWR, podle které by důl Paskov „jel“ ještě tři roky, přičemž by stát poskytnul 600 milionů korun na sociální program a firma NWR by zaplatila 500 milionů za sanaci dolu, vidím jako dobré řešení situace. Poskytne nám to prostor pro nové investice,“ konstatoval hejtman Miroslav Novák.

V další části jednání vedení Moravskoslezského kraje a zástupci krajského úřadu seznámili ministryni práce a sociálních věcí s prioritami kraje v sociální oblasti, hovořili například o financování sociálních služeb v roce 2015, podpoře procesu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, o finanční podpoře humanizace a rozvoje služeb pro seniory i o podfinancovanosti pracovníků v sociálních službách.

„Vítám nabízenou spolupráci v oblasti regulace trhu práce a dalšího rozvoje sociálních služeb. Povinností veřejného sektoru totiž vždy bude pomáhat lidem v obtížných životních situacích tak, aby byl zachován sociální smír,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz