Miroslav Ovčarik, Country manager skupiny Pioneer Investments v SR

Ing. Miroslav Ovčarik – životopis

Country manager skupiny Pioneer Investments v SR


Miroslav Ovčarik (*1973) zastáva od augusta 2007 úlohu Country Managera pre skupinu Pioneer Investments v SR.

Do skupiny Pioneer Investments v prišiel marci 2007 na pozíciu Regional Sales Managera zo spoločnosti Mercuri International, s.r.o., kde zastával funkciu konzultanta najmä pre finančný segment. Okrem iného sa podieľal na príprave, vedení a realizácii rozvojových projektov, analýz a tréningových programov.

Významné pracovné skúsenosti získal na Ministerstve financií SR, kde sa ako odborný referent na odbore kapitálového trhu venoval riadeniu projektov PHARE zameraných na tvorbu zákonov v rámci kapitálového a finančného trhu.

Miroslav Ovčarik vyštudoval Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, odbor Ekonomika a riadenie malých a stredných podnikov. Je absolventom Jazykovej školy MV ČSFR, kde študoval anglický jazyk. Svoje vedomosti si prehĺbil tréningovým programom v Belgickej bankovej akadémii v Bruseli a školením „Investment Management Master Class“ v Českej finančnej akadémii.

Je ženatý a má syna. Hovorí anglicky a rusky. Medzi jeho záľuby patrí šport, cestovanie a predovšetkým rodina.

verze pro tisk