Mladí Češi jsou ochotní pracovat v zahraničí


Mladí Rakušané vyšli z mezinárodního průzkumu jako největší euroskeptici. Jen 56 % mladých obyvatel Rakouska ve věku od 12 do 24 let si myslí, že vstup do Evropské unie bylo správné rozhodnutí. Naopak za správný krok považuje vstup do EU, od něhož uběhlo již pět let, 66 % české mládeže. Nejpozitivněji hodnotí přistoupení k evropské unii ve srovnání s mladými Rakušany, Čechy, Maďary a Slovinci Slováci (viz graf 1). Vyplývá to z mezinárodního průzkumu společnosti GfK Austria*. 

Negativní postoj ke vstupu do Evropské unie byl zaznamenán také u mladých Slovinců, z nichž členství v EU jako nesprávné rozhodnutí hodnotí pětina z nich. Naopak jen 9 % Slováků si myslí, že vstup do EU je chybné rozhodnutí a tři čtvrtiny přičlenění hodnotí pozitivně. Mladí Slováci jsou také nejochotnější k práci v zahraničí (84 %). Vidina práce mimo svou vlast je nepředstavitelná pro 35 % Rakušanů a 31 % Slovinců. Češi a Maďaři také dle průzkumu vykazují větší ochotu k práci v zahraničí (73, resp. 74 %, viz graf 2).

 Z průzkumu také vyplynulo, že 49 % mladých Čechů se cítí být dobře nebo dokonce velmi dobře informovaných o Evropské unii, její politice a institucích. Zbytek respondentů je přesně opačného mínění. V informovanosti o EU vynikají mladí Slováci (63 %). Neinformovaností ohledně záležitostí týkajících se EU trpí nejvíce mladí Rakušané. Polovina z nich se cítí nedostatečně informována a každý desátý Rakušan ve věku od 12 do 24 let odpověděl, že o dané problematice nemá žádné informace.

V rámci průzkumu bylo také zjišťováno, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. Zda se budou mít lépe nebo hůře než jejich rodiče. Nejvíce těch, co si myslí, že se budou mít lépe, žije na Slovensku (51 %). Stejnou odpověď udalo 42 % české mládeže. 35 % dotázaných Čechů si myslí, že se budou mít stejně jako jejich rodiče a 7 % si myslí, že si pohorší.  Oproti tomu v sousedním Rakousku se 18 % mladých lidí obává zhoršení své životní situace. Čtvrtina mladých Slovinců neuměla na tuto otázku, zjišťující jejich subjektivní pocit, odpovědět (viz graf 3).


*Výzkum se realizoval v létě 2008 v pěti evropských státech (v České republice, Rakousku, Slovensku, Maďarsku a Slovinsku) na vzorku 2 500 respondentů ve věku od 12 do 24 let s přístupem na internet.

Informace pro média:

GfK Praha, s.r.o. je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění v České republice. Společnost byla založena v únoru 1991. Zabývá se získáváním, analýzou a interpretací marketingových informací pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií i pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru.

GfK Praha, s.r.o. je součástí skupiny GfK Group, která je celosvětově pátou největší společností provádějící marketingový výzkum. Působí ve třech obchodních segmentech: Custom Research, Retail and Technology a Media. Skupina GfK svými 115 společnostmi působí po celém světě a pokrývá více než 100 zemí. Aktivity GfK ve střední a východní Evropě koordinuje firma GfK Austria se sídlem v Rakousku.

V roce 2000 se společnost GfK Praha, s.r.o. kapitálově spojila s českou nezávislou výzkumnou agenturou INCOMA, která od svého vzniku v roce 1991 dosáhla silného postavení na českém a slovenském trhu. Skupinu GfK v České republice v současné době tvoří dvě společnosti: GfK Praha, s.r.o.INCOMA Research.

Pro více informací kontaktujte:
Sherin Dalíková
Marketing and Communications Manager
Tel.: +420 296 555 422
E-mail: sherin.dalikova@gfk.com
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tiskverze pro tisk