Moravskoslezský kraj a město Ostrava předali společnosti Neuro Media s.r.o. první mikropůjčku ve výši půl milionu korun

Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava dnes předali společnosti neuro media s. r. o. první mikropůjčku. Finanční prostředky napomohou zkvalitnit služby spojené s vysíláním sportovních přenosů, které se tak stanou i dostupnější.

Mikropůjčka je poskytována z dotačního programu Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji realizovaného prostřednictvím mikropůjček, financovaný napůl Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava.
Jedná se o účelový úvěr ve výši až půl milionu korun s úročením 2 % p. a., poskytovaný podnikatelům vykonávající činnost maximálně 3 roky na spolufinancování jejich inovativních projektů. Svým úročením může být pro podnikatele zajímavější než úvěry poskytované bankou.

První mikropůjčku převzal zástupce společnosti neuro media s. r. o. na realizaci projektu „Smart & clever solution for slomo & video switcher“. Projekt je zaměřený na vlastní vývoj hardware, software a dalších komponent s cílem zkvalitnit služby při vysílání sportovních přenosů. Hlavním přínosem bude snížení nákladů a umožnění video služeb, které momentálně nejsou z pohledu financí pro některé zákazníky dostupné, např. pro malé lokální televize.

Mikropůjčky nejsou jediným nástrojem, kterým kraj podporuje začínající podnikatele. Prostřednictvím jeho dotačních programů jsou podporovány např. projekty v oblastech vědy a výzkumu, začínající podnikatelé, nadaní studenti apod.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz