MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ SI UMÍ „SÁHNOUT“ NA EVROPSKÉ PENÍZE. A VYUŽÍVÁ JE ÚČELNĚ

Vytvořit co nejvíce kvalitních rozvojových projektů a získat co nejvíce evropských peněz na to, aby se mohly uskutečnit – to je dlouhodobý cíl politické reprezentace Moravskoslezského kraje. A daří se plnit: Moravskoslezský kraj patří k významným žadatelům o podporu z evropských finančních zdrojů, v počtu podaných žádostí je jedním z nejaktivnějších v České republice. Ve srovnání s ostatními kraji se řadí k těm, jimž se v rámci operačních programů daří získat nejvyšší objem finančních prostředků.

Odbor evropských projektů moravskoslezského krajského úřadu, který zajišťuje výkon agendy spojené s přípravou a realizací projektů financovaných z Evropské unie, administruje v současnosti celkem 256 projektů za více než 14, 3 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy o projektech financovaných z evropských finančních zdrojů připravovaných a realizovaných Moravskoslezským krajem v programovacím období 2007 až 2013 (stav k 31. 7. 2014), kterou dnes na své schůzi projednali krajští zastupitelé.

„Evropské peníze využíváme účelně a smysluplně. V programovacím období 2007 až 2013 jsme díky nim mohli podpořit řadu užitečných projektů - od vybavení a úsporných energetických opatření ve školách, přes vzdělávání v technických dovednostech žáků, rekonstrukce sportovišť, transformaci sociálních služeb až po například modernizaci ostravských Svinovských mostů a dalších komunikací. Výsledky jsou viditelné a další projekty se připravují. Jde o podporu zaměstnanosti v kraji, podnikání a inovací, projekty spojené s ochranou životního prostředí, výstavbou, rekonstrukcí a modernizací infrastruktury, rozvoj cestovního ruchu a další," uvedl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák.

Jeho náměstek pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora dodal, že v současnosti je ve stádiu přípravy 82 projektů za téměř 4, 5 miliardy korun - z tohoto počtu je u 55 projektů za zhruba 3,3 miliardy korun již předložena žádost o poskytnutí dotace, realizuje se 72 projektů za necelé 4 miliardy korun. „Dokončených projektů a těch, které jsou těsně před ukončením, je 102 v celkovém objemu za téměř 6 miliard korun," upřesnil náměstek pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora s tím, že v plném proudu je i příprava na zahájení čerpání financí v dalším plánovacím období Evropské unie na léta 2014 až 2020.
„Moravskoslezský kraj od roku 2013 do současnosti například předložil do výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko deset projektů na rekonstrukce a modernizace úseků silnic II. a III. třídy včetně mostů v celkovém objemu 2 miliard korun. Šest projektů za 950 milionů korun již bylo schváleno k financování Výborem Regionální rady, zbývající čtyři projekty procházejí hodnocením. Do konce září předložíme do výzvy ROP ještě další tři projekty za půl miliardy korun. V rámci všech třinácti projektů by tak mělo být zrekonstruováno a modernizováno šestačtyřicet úseků silnic II. a III. třídy," konstatoval náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.

Příklady projektů ve stádiu přípravy (programovací období 2007-2013 k 31. 7. 2014):

Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov 37 mil. Kč
Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj 46 319 880 Kč
Poradna pro pěstounskou péči v Ostravě 24 766 730 Kč
Silnice 2014 – IV. etapa 75 001 100 Kč
Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih 250 043 960 Kč

Příklady projektů ve stádiu realizace (programovací období 2007-2013 k 31. 7. 2014):

Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení 583 081 480 Kč
Vybudování pavilonu interních oborů v Opavě 295 000 080 Kč
Silnice II/462 Vítkov – Větřkovice 114 221 200 Kč
Optimalizace sítě služeb sociální prevence v MSK 179 993 490 Kč
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v MSK 226 654 640 Kč

Příklady projektů ve stádiu udržitelnosti (programovací období 2007-2013 k 31. 7. 2014):

Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 669 405 542 Kč
Energetické úspory ve Střední průmyslové škole v Karviné 61 670 930 Kč
Silnice 2009 - obchvat Opava 556 342 040 Kč
Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v MSK 558 362 510 Kč
Využití marketingové strategie v aktivitách cestovního ruchu v MSK II 56 540 700 Kč