Moravskoslezský kraj vyhlásil dotační program na podporu hospodaření v lesích

Krajští radní dnes (27. 2.) na své schůzi vyhlásili dotační program s názvem „Příspěvky na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2014“.

„Moravskoslezský kraj i touto formou dlouhodobě přispívá ke zlepšování životního prostředí v kraji. Podpora je určena zejména vlastníkům lesů malých výměr s cílem podpořit zvýšení stability lesních porostů a přírodě blízké hospodaření v lesích. Pro letošní rok kraj ze svého rozpočtu na tento dotační program vyčlenil osmnáct milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.

Oprávnění žadatelé mohou získat příspěvek na úhradu svých výdajů spojených s obnovou a výchovou lesních porostů na území kraje v období od 1. ledna do 31. prosince tohoto roku. Příspěvky se letos poskytují také na lesní pozemky v majetku obcí a měst. Finanční příspěvek je možné poskytnout jednomu žadateli v minimální výši jednoho tisíce korun, maximálně do 1,5 milionu korun.

Veškeré informace k vyhlášenému programu, včetně podmínek a formulářů žádosti o příspěvek žadatelé najdou na internetových stránkách www.kr-moravskoslezsky.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz