MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZŘÍDIL SLUŽBU KRAJSKÉHO KORONERA

V Moravskoslezském kraji bude od zítřka (1. 7. 2014) fungovat krajský koroner. Tuto službu ohledání těl zemřelých bude čtyřiadvacet hodin denně po sedm dnů v týdnu zajišťovat Městská nemocnice Ostrava – vítěz výběrového řízení.

„Hlavními důvody, proč se Moravskoslezský kraj rozhodl učinit v Česku ojedinělý krok a vypsal veřejnou zakázku na krajského koronera, byla zejména klesající ochota praktických lékařů vykonávat ohledání za stávajících podmínek v rámci lékařské pohotovostní služby. Dalším důvodem jsou stížnosti policie, popřípadě pozůstalých, kteří museli mnohdy několik hodin čekat na vystavení úmrtního listu zemřelého,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Prohlídky těl zemřelých jsou ze zákona o zdravotních službách povinni zajišťovat u svých registrovaných pacientů praktičtí lékaři, a to v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Tuto povinnost má i poskytovatel, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí, a poskytovatel zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

„Pokud pacient zemře doma, bývá k němu povolán praktický lékař. Ale nesmí to narušit chod jeho ordinace, takže se skutečně stává, že lidé čekají i několik hodin, než k nim lékař dorazí, tělo ohledá a vystaví úmrtní list. Až poté může zemřelého převzít pohřební služba. V těchto krajních případech bude nyní možné ohledání zajistit krajským koronerem. Nemělo by tak k těmto pro pozůstalé těžkým a velmi nepříjemným situacím docházet,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Martinek. Upozornil na to, že kraj nemůže povinnost danou zákonem praktickým lékařům odejmout. „Nadále budou úmrtní listy svým registrovaným pacientům vystavovat a u kritických či sporných případů má kraj možnost ordinaci praktického lékaře zkontrolovat. Vítěz veřejné zakázky – Městská nemocnice Ostrava – bude ohledávat mimo jejich ordinační a návštěvní hodiny “ upřesnil náměstek hejtmana.

Do veřejné zakázky malého rozsahu, kterou Moravskoslezský kraj vyhlásil 7. května, se přihlásili dva uchazeči. Kritériem pro hodnocení byla nejnižší nabídková cena za jedno ohledání. Jeden z uchazečů byl vyloučen pro neoprávněné změny obchodních podmínek. Byl tedy vybrán vítěz - Městská nemocnice Ostrava-, která podmínky zadávací dokumentace splnila.

Službu krajského koronera bude toto zdravotnické zařízení podle smlouvy zajišťovat na celém území Moravskoslezského kraje do konce letošního roku. Bude financována dvěma miliony korun z krajského rozpočtu.  (Pozn.: Předpokládané roční výdaje na tuto službu se pohybují okolo 4 milionů korun. Vycházeno ze statistik počtu ohledání na území kraje.)

„Nejpozději na podzim budeme vyhlašovat veřejnou zakázku na příští rok, popřípadě na delší období. Budeme vycházet ze zkušeností a průběhu nastavení smluvního vztahu s tímto novým krajským koronerem. Je proto možné, že dojde k doplnění či upřesnění obchodních podmínek. Alokovat z krajského rozpočtu finance na tuto službu a transparentně smluvně ji zabezpečit je po mnoha letech neustálých problémů krokem správným a ojedinělým,“ uvedla vedoucí odboru zdravotnictví moravskoslezského krajského úřadu Vratislava Krnáčová.


Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu
k prohlídce těla zemřelého) je 596 612 111, 596 618 861, 596 618 853. Bude zveřejněno na webových stránkách Moravskoslezského kraje a bude také k dispozici na lince 112.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz