Moravskoslezský krajský úřad bude mít firemní školku

O starost méně budou mít zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kteří pečují o malé děti. A to díky firemní mateřské škole zřízené v sousedství krajského úřadu v Ostravě. Otevření firemní školky také usnadní maminkám po rodičovských dovolených návrat do práce.

„Krajský úřad se dlouhodobě snaží zlepšovat pracovní podmínky svých zaměstnanců. Jedním z moderních trendů při slaďování pracovního a rodinného života ze strany zaměstnavatelů je zajišťování vzdělávání dětem předškolního věku svých zaměstnanců. Proto jsme již v minulém roce „rozjeli“ projekt firemní mateřské školy a začali hledat možnosti, jak a kde zajistit tyto nadstandardní služby pro rodiče s malými dětmi,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Dodal, že jako nejvhodnější řešení se ukázalo zřídit pro děti zaměstnanců krajského úřadu třídu v již fungující mateřské škole v ulici Na Jízdárně (5 minut chůze od budovy úřadu), jejímž zřizovatelem je ostravský městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Dohodu o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zaměstnanců krajského úřadu dnes (24. 4. 2014) schválili krajští radní, s dokumentem souhlasili i radní Moravské Ostravy a Přívozu.

Do firemní mateřské školy, která začne fungovat od 1. září, se zapsalo dvanáct dětí. Jejím velkým plus je prodloužená provozní doba šitá na míru pracovní době našich zaměstnanců. Rodiče se tak už nebudou muset obávat, že jejich dítě bude jako poslední v běžné školce ve stresu čekat na maminku, až si je vyzvedne, či složitě zajišťovat odpolední hlídání,“ konstatoval ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že se připravuje také nabídka nejrůznějších školních aktivit a kroužků, které děti budou moci navštěvovat a vzdělávat se.
Krajský úřad se bude podílet na úhradě provozních nákladů třídy firemní školky a nákladů na pedagogy, vzniklých s prodloužením provozní doby. Letos to bude zhruba 219 tisíc korun, příští rok krajský úřad počítá s příspěvkem ve výši 356 tisíc korun. Rodiče zaplatí standardní školné 400 korun měsíčně (stejné jako v běžných mateřských školách) a stravu dětí, která vyjde na 30 korun denně.

Jedním ze zaměstnanců krajského úřadu, kteří zapsali své dítě do firemní mateřské školy, je právník odboru školství, mládeže a sportu Miroslav Trykar. „Oceňuji hlavně prodlouženou provozní dobu firemní školky a také její blízkost od pracoviště. Budeme celá rodina ve větším klidu a já bez stresu zvládat pracovní povinnosti,“ uvedl Miroslav Trykar.

Delší provozní dobu firemní školky si pochvaluje i referentka odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu Kamila Zicháčková. „Usnadní mi to život, protože se už nebudu muset starat o to, aby moji téměř pětiletou dcerku odpoledne, zatímco jsem v práci, někdo z příbuzných vyzvedával ze školky, kam nyní chodí. Mám to totiž trochu složitější, protože se o dítě starám sama a do práce dojíždím z Havířova,“ řekla Kamila Zicháčková.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dlouhodobě snaží zlepšovat pracovní podmínky nejen svých zaměstnanců, ale systematicky pracuje především na zvyšování kvality služeb občanům a inovaci ve veřejné správě. Dokládají to mimo jiné i dvě ocenění, která moravskoslezskému krajskému úřadu v únoru udělilo Ministerstvo vnitra České republiky. Krajský úřad byl také nominován odbornou porotou spolu s dalšími čtyřmi aspiranty z Německa, Rakouska, Velké Británie a Polska na udělení evropské ceny EMAS AWARDS 2014, která je jednou z nejprestižnějších ocenění v oblasti životního prostředí. V budově úřadu jsou nově zřízeny také dva přebalovací pulty a dětský koutek s postýlkou, aby vyřizování úředních záležitostí bylo co nejméně stresující pro rodiče s malými dětmi.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz