Na konferenci k projektu „Audit rodina & zaměstnání“ se hovořilo o zavádění prorodinných opatření ve firmách

Na slaďování pracovního a rodinného života ve firmách se zaměřila kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí a Národního centra pro rodinu „Audit rodina & zaměstnání“. Kampaň završila odborná konference, která proběhla 28. listopadu v pražském hotelu Jalta. Kromě zástupců projektu hovořili o svých zkušenostech se zaváděním prorodinných opatření ve firmách mluvčí auditovaných společností. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. MPSV ho spustilo před téměř třemi lety.

Konferenci slavnostně zahájil náměstek ministra práce a sociálních věcí Pavel Čáslava. „Věnovat se plně zaměstnání a zároveň při tom nezanedbávat rodinu je často tvrdý oříšek. Jsem proto velmi rád, že se tolik významných českých zaměstnavatelů z různých odvětví nebálo vyslyšet požadavky svých zaměstnanců a společně s nimi se jim podařilo vyvážit pracovní a rodinný život podle jejich představ,“ řekl a dodal, že přece jen platí, že čím spokojenější jsou zaměstnanci, tím více firma prosperuje.

Konference se zaměřila na průběh projektu a shrnutí dosavadních výsledků. V panelové diskuzi pak také vystoupili zástupci firem, samosprávy a neziskových a příspěvkových organizací, které se do auditu zapojily a začátkem letošního roku se zavázaly k přijetí prorodinných opatření. Debatovali o svých zkušenostech, čeho by se v budoucnu chtěli vyvarovat, nebo jak svým zaměstnancům naopak vyjít mnohem více vstříc.

Do projektu „Audit rodina & zaměstnání“ se zapojilo celkem patnáct společností. V osmi případech se jednalo o soukromé firmy, třikrát to byla samospráva, dále tři neziskové a jedna příspěvková organizace: Tchibo Praha, DPD CZ, Arch. Design, Městský úřad Hodonín, město Třeboň, o.s. Heřmánci, Centrum pro rodinu a sociální péči, Charita Kaplice, VÚHŽ, INOTECH ČR, BOSCH DIESEL, LUBSTAR, Plzeňský Prazdroj.

Organizace, které v lednu převzaly základní certifikát, v současné době realizují závěrečné workshopy a blíží se tak do závěrečné fáze auditu. Dvě z nich, konkrétně o. s. Heřmánci a Centrum pro rodinu a sociální péči, již tento proces ukončily a na tiskové konferenci jim tak náměstek ministra Pavel Čáslava předal plný certifikát.

Knihovna Jiřího Mahena a Magistrát města Brna celý proces završily již v pilotním projektu a z plného certifikátu se těší od ledna 2013.

V Praze 28. listopadu 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Petr Sulek
Tiskový mluvčí
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Tel.: +420 221 923 080
E-mail: petr.sulek@mpsv.cz