Na Liščině se opět uklízelo

Zvelebování okolí a pokračování v drobných opravách domů, to byl cíl již druhé úklidové akce, která se ve dnech 26. a 27. června uskutečnila v Ostravě-Hrušově, v osadě zvané Liščina. Projekt připravilo občanské sdružení Vzájemné soužití, realitní skupina RPG Real Estate, Nadace OKD a Úřad městského obvodu Slezská Ostrava. Zapojili se nájemníci šestnácti zdejších domů a alespoň symbolicky přiložili ruku k dílu také ministr vlády pro lidská práva Michael Kocáb, náměstek ministra pro lidská práva Czeslaw Walek nebo ředitel pro vládní vztahy RPG Real Estate Stanislav Svoboda.

Celou akci organizovalo sdružení Vzájemné soužití spolu s realitní skupinou RPG Real Estate, která také poskytla materiál pro opravy společných prostor domů. ÚMOb Slezská Ostrava pak zajistil kontejnery na odpad. „Do projektu jsme šli s vědomím, že obyvatelé Liščiny si úklidovou akci sami vyžádali a sami se na ní chtějí podílet. Jsme si vědomi, že tato lokalita nepatřila zrovna k nejvyhledávanějším, ale postupně se mění k nepoznání, “ řekl spokojeně Stanislav Svoboda, ředitel pro vládní vztahy RPG Real Estate.

Do zvelebování svého prostředí se zapojilo na 50 rodin z šestnácti domů osady Liščina. V rámci akce byl také slavnostně zahájen provoz dětského koutku Liščiňáček, který je financován z grantu Nadace OKD a spravuje ho sdružení Vzájemné soužití. I nejmenší obyvatelé lokality tak získají prostor, kde si mohou bezpečně hrát.

Ministr pro lidská práva Michael Kocáb ocenil nejen odvedenou práci, ale i připravený kulturní program v podání romských dětí. Celou akci pak zhodnotil slovy: „Moc se mi zde líbilo. Práce, kterou zde všechny zapojené subjekty odvádějí, je názorným příkladem pro ostatní, že to jde. A je skvělé, když se najde soukromý vlastník bytů, který dokáže spolupracovat s obcemi a nevládními organizacemi v oblasti sociálního bydlení. Znám řadu lokalit, které jsou skutečně problémové, a jsem rád, že tady na Liščině to funguje. Kéž by to tak bylo i jinde.“ 

Zapojení místních obyvatel do celého projektu kladně hodnotila i Blanka Týřová, výkonná ředitelka Nadace OKD: „Jedním z cílů naší nadace je měnit Ostravsko k lepšímu. Je důležité, že na Liščině se pro tento účel spojily dva důležité faktory – tedy potřebné peníze a nadšení místních obyvatel. To přináší naději, že vše bude fungovat i v budoucnu.“

Na páteční a sobotní dopolední úklid pak navázal zábavný program pro všechny obyvatele Liščiny. Ten organizátoři připravili ve spolupráci s dětmi z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež – komunitních center. Zájem byl také o turnaj ve stolním tenise a na závěr nemohlo chybět ani opékání párků.

„Jsme rádi, že zdejší lidé odcházeli spokojeni a s vědomím, že si pořádek na Liščině dokáží v rámci možností udržet a že jejich zájem na zlepšení kvality života neupadá,“ uvedl Radomír Mandok, místostarosta ÚMOb Slezská Ostrava.

„V dnešní době je těchto akcí, kde se Romové sami podílejí na zvelebování okolí, velmi málo. Oceňuji společné úsilí, které vyvíjí nevládní organizace spolu s městy a společnostmi vlastnícími byty. Úklid proběhl na Liščině už po druhé, lokalitu systematicky sledujeme a snažíme se, aby se Liščina stala dobrou adresou. V podobných aktivitách chceme nadále pokračovat,“ doplnil Kumar Vishwanathan, předseda občanského sdružení Vzájemné soužití.

Fotogalerii k TZ naleznete zde: http://www.stance.cz/tiskove_stredisko/presscenter.php?p=folder_detail&idfirmy=21&idslozky=142

Informace pro média:

Občanské sdružení Vzájemné soužití
Občanské sdružení Vzájemné soužití je registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace, která působí v Ostravě od záplav v roce 1997. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se soustřeďuje na oblast humanitární, vzdělávací, lidská práva, poskytování sociálního a právního poradenství, problematiku bydlení, zaměstnanosti, řešení konfliktů a vyjednávání.

Nadace OKD
Nadace OKD byla založena v lednu 2008 a společnost OKD je nejen jejím zřizovatelem, ale také největším dárcem. Své priority v oblasti společenské odpovědnosti, jimiž jsou podpora zdraví a sociální sféry, veřejného sektoru, životního prostředí i regionálního rozvoje, firma coby zakladatel promítla do základních dokumentů Nadace OKD. Nadace na základě těchto priorit vytvořila čtyři hlavní programy, pro jejichž naplňování získává příspěvky od dárců. Prvním z dárců se stala společnost OKD, jež na chod Nadace OKD přispívá pevnou částkou ze svého zisku. Mezi přispěvatele patří i společnost New World Resources N.V.

RPG Real Estate
Realitní skupina RPG Real Estate vznikla v polovině roku 2006 v důsledku transformace těžební společnosti OKD, a.s. Do portfolia RPG Real Estate přešel majetek a aktivity nesouvisející s těžební činností. Pod značku RPG Real Estate patří společnosti RPG Byty, RPG RE Commercial, RPG RE Land, RPG RE Management a RPG Služby, která je společným podnikem se společností OKIN GROUP, a. s. Skupina dnes vlastní a spravuje významný majetek, jehož součástí jsou obytné domy, nebytové prostory, komerční objekty, hotelové domy, hotely i rozsáhlé pozemky převážně na území Moravskoslezského kraje.

Pro více informací kontaktujte:
RPG Real Estate
Petr Handl
Ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate
Gregorova 3/2582, Ostrava
Tel.: +420 596 262 475, +420 724 941 419
E-mail: phandl@rpgre.eu
Tisková mluvčí ministra Kocába se zapojila do tanceDeti_si_hraji_na_novem_hristiMinistr Kocáb přebírá publikaciSkupinové fotoSlavnostní otvírání dětského koutku na LiščiněÚklid interiérů