Na Náhodu se obracejí nezadaní s vyšším vzděláním: 81 % žen a 62 % mužů jsou středoškoláci a vysokoškoláci

Agentura Náhoda se svých klientů ptala na jejich názory, touhy, postoje, návyky, životní styl a očekávání v budoucím partnerském vztahu. On-line dotazník kompletně vyplnilo 1600 z nich. Z průzkumu vyplynulo, že služeb Náhody využívá skupina nezadaných s vyšším vzděláním, kteří hledají trvalý partnerský vztah. Ve věkové kategorii do 25 let se na agenturu častěji obracejí muži, se stoupajícím věkem, především pak v kategorii nad 40 let, přichází do Náhody více žen. Jsou muži z Marsu a ženy z Venuše? Skutečně se jejich očekávání, pokud jde o partnerský vztah, tak liší?

„Pokud si mohu dovolit zobecnit, tak se na naši agenturu obracejí nejčastěji nezadaní ze dvou skupin: mladší svobodní muži a aktivní ženy ve věku nad 35 let. Jsou to spíše vzdělaní a finančně zajištění klienti z Prahy a větších měst,“ říká Veronika Vinterová, majitelka agentury a autorka její koncepce péče o zákazníka. „Pokud se podíváme na očekávání od budoucího vztahu a na představu ideálního partnera, tam se muži a ženy skutečně rozcházejí. Jejich vize ideální ženy či ideálního muže bývá  mnohdy více ovlivněna romantickými filmy, než reálným světem. Je na Náhodě a jejích odbornících pracovat s touto představou tak, aby se přiblížila skutečným možnostem a skutečným lidem. Není výjimkou, že během spolupráce s naší agenturou se klientovi představy o budoucím životě a partnerovi začnou měnit. Často pak s povděkem konstatují, že by o partnera, kterého u nás naleznou, na začátku nejspíš ani nezavadili pohledem. V tom je přidaná hodnota Náhody a zárodek možného úspěchu – dlouhodobého partnerského vztahu,“ doplňuje.

Podle průzkumu využívá služeb Náhody 46 % svobodných a 42 % rozvedených žen. U mužů převažují svobodní (66 %), 27 % jich patří do skupiny rozvedených. I přesto, že klientelu Náhody tvoří ze 46 % muži a ženy z Prahy a ze 12 % Středočeši, nabízí agentura své služby napříč celou Českou republikou a daří se jí úspěšně pomáhat navazování vztahů mezi lidmi z různých regionů.

Informace pro média:

Náhoda

Seznamovací agentura Náhoda vstoupila na trh v roce 2011 s jasnou myšlenkou. Je přesvědčena, že nalezení životního partnera nelze ani v dnešní době omezit na neosobní elektronické služby. Svým klientům poskytuje mimořádný servis osobních konzultací, které vedou k ujasnění jejich představ o budoucím vztahu. Nabízí odborné služby spojené s rozvojem osobnosti klienta z oblasti psychologie, koučování, fyzioterapie či změny image. Navíc se zaměřuje na individuální vyhledávání partnera z vlastní databáze či mimo ni a to vše se zárukou vysoké profesionality a absolutní diskrétnosti. Může pomoci i při následném vedení křehkého vztahu formou partnerského a manželského poradenství. Cílem Náhody je, aby každý klient odhalil své skutečné já, dobře se cítil a vyšel spolu s ní vstříc svému životnímu partnerovi.

www.nahoda.com

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz