Portfolio služeb

PR aktivity

 • Strategické poradenství
 • Audit komunikace
 • Zpracování strategií externí/interní komunikace
 • Media relations
 • Mediální tréninky (trénink rétorických dovedností, dle požadavků)
 • Krizová komunikace
 • Interní komunikace
 • Výzkumy
 • Sponzoring
 • Vydávání publikací
 • Pořádání akcí
 • Produktová a marketingová komunikace
 • Konzultace ke společenské odpovědnosti firem (CSR)
 • Tiskové středisko na stránkách Stance Communications

Cílové skupiny

Poskytujeme komplexní služby public relations a nabízíme efektivní řešení pro vaši úspěšnou komunikaci s:

 • veřejností,
 • zákazníky,
 • zaměstnanci,
 • partnerskými organizacemi,
 • úřady,
 • médii...

...a všemi dalšími, které chcete a potřebujete oslovit

Naše služby: