Navrhované legislativní změny od příštího roku majitele nemovitostí více ochrání před podvody, říkají odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Od nového roku vstoupí v platnost nová legislativa, která přinese řadu změn také v oblasti práva nemovitostí. Podle advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti především lépe ochrání vlastníky nemovitostí proti podvodným převodům v katastru.

Podle návrhu nového katastrálního zákona dojde ke zvýšení ochrany vlastníků nemovitostí. Oproti stávajícímu stavu bude muset zmocněnec zastupující vlastníka předložit úředně ověřenou plnou moc, dále pak katastrální úřad vyrozumí o provedeném vkladu vedle zmocněnce i samotného vlastníka. Od ledna 2014 bude mít katastrální úřad povinnost zasílat informace účastníkům vkladového řízení o tom, že právní vztahy jsou dotčeny změnou prostřednictvím poštou, datové schránky nebo i jiným vhodným způsobem, který účastníci katastrálnímu úřadu sdělí. Vlastník tak bude informován o každém návrhu, který se týká jeho nemovitosti. „Ačkoliv opatření nejsou stoprocentně spolehlivá, domníváme se, že zákonodárci učinili maximum možného. Ročně dojde přibližně k 60 podvodným převodům nemovitostí, od příštího roku očekáváme, že jejich počet klesne a nová legislativa tak přispěje k větší právní jistotě,“ komentuje změny JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Další významnou novinkou podle nového občanského zákoníku (NOZ) je zásada, že stavba je součástí pozemku. „Dosud jsme chápali pozemek a stavbu na něm stojící jako dvě zcela rozdílné věci. Od 1. 1. 2014 bude platit, že stavba je součástí pozemku. Nicméně u nemovitostí, kde je nyní rozdílná osoba vlastníka pozemku od osoby vlastníka stavby, bude dosavadní právní stav zachován.  Prostřednictvím zákonem založeného předkupního práva vlastníka pozemku ke stavbě a opačně vlastníka stavby k pozemku bude však vše směřovat ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby do jedněch rukou,“ vysvětluje JUDr. Petr Dobeš, LL. M. Eur. z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Nový občanský zákoník také zavádí nové instituty, jako jsou např. přestavek, rozhrada nebo přídatné spoluvlastnictví, které více reflektují praktické řešení sousedských vztahů a budou lepším vodítkem ve sporech týkajících se sousedících nemovitostí. „Nová legislativa nás zcela jistě vrací zpátky do Evropy. Jen je škoda, že takové zásadní změny v soukromém právu nepřišly hned po revoluci, ale až po dvaceti letech, kdy se konečně vytvořila fungující judikatura k současně platnému občanskému zákoníku. Od příštího roku se tak nebudeme moci v mnoha případech opřít o dosavadní ustálenou rozhodovací praxi soudů a předpokládáme, že nová judikatura se bude opět pár let tvořit,“ uzavírá Petr Dobeš.

Informace pro média:

TaylorWessing je přední mezinárodní advokátní kancelář. Svým klientům nabízí na míru přizpůsobená inovativní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů. Téměř 900 právníků v 22 kancelářích v Evropě, na Středním východě a v Asii nabízí společnostem z celého světa integrované právní poradenství ve všech oblastech národního a mezinárodního obchodního práva. Kancelář má zvláštní odborné znalosti v oblasti práva obchodních společností, finančního práva, nemovitostí, duševního vlastnictví a soukromého vlastnictví. TaylorWessing má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství pro klienty v Severní Americe, Brazílii a Indii.

TaylorWessing se zaměřuje na odvětví zítřka: technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví a přírodní vědy, nemovitosti a infrastrukturu, energii a životní prostředí a finanční instituce a služby. Zejména celosvětově uznávané odborné znalosti v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví podtrhují sílu v oblasti znalostních odvětví. Více informací se dozvíte na www.taylorwessing.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Jiří Kaňa
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 721 331 593
E-mail: jiri.kana@stance.cz