Nejzkorumpovanější jsou politické strany


Výsledky výzkumu společnosti GfK Czech – korupce v České republice ve faktech a číslech

Ve vnímání oblastí s nejvyšší mírou korupce došlo k zásadní změně. Přestože od roku 1998, kdy GfK Czech začala korupční prostředí v České republice sledovat, vždy vévodily žebříčku úřady, nyní poprvé zaujaly první místo politické strany. Za nejzkorumpovanější je označilo 22 % respondentů. Zhruba dvě třetiny obyvatel ČR (67 %) mají pocit, že se míra korupce u nás za poslední tři roky zvýšila.


„S politickými stranami si nejvíce spojuje korupci kromě nejstarší skupiny dotázaných (ve věku 70 až 79 let) a lidí se základním vzděláním také více než polovina podnikatelů majících zaměstnance, přesněji 54 %,“ uvedl Jaroslav Jíra, ředitel pro obchod a marketing GfK Czech. „Korupci ve všech sledovaných parametrech sice registrujeme stále více, ale místo toho, abychom se aktivně podíleli na jejím potírání, spoléháme se, že řešení přijde od státu. Paradoxní je, že současné politické garnituře nevěříme, že má zájem s korupcí bojovat,“ dodal Jaroslav Jíra.

Druhou korupcí nejvíce zasaženou oblastí jsou podle dotázaných úřady (17 %). Více než desetina dotázaných jmenovala ministerstva (14 %) a desetina dotázaných označila za čtvrtou nejčastěji zkorumpovanou oblast vládu. Nejméně často si lidé spojují korupci se školstvím, celníky, neziskovým sektorem a bankovnictvím.

Graf ukazující nejzkurupovanější prostředí naleznete ZDE.

Tabulku znázorňující oblasti, vnichž je úplatkářství nejvíce rozšířeno naleznete ZDE.

Informace pro média:

Informace o výzkumu

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat korupční klima v České republice v návaznosti na předchozí výzkumy. Výsledkem studie je současný stav i dynamika v postojích a názorech populace České republiky od roku 1998, včetně prognózy na příští tři roky. Výzkum provedla
společnost GfK Czech na vlastní náklady.

Skupina GfK v ČR


Skupina GfK v ČR (GfK Czech a INCOMA GfK) je předním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultačního a poradenského servisu. Pro další informace navštivte naše internetové stránky: www.gfk.cz, www.incoma.cz.

GfK Group


GfK Group je poskytovatelem zásadních informací nezbytných při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby ve svých třech obchodních sektorech: Custom Research, Retail and Technology a Média. Jako celosvětově čtvrtá největší společnost provádějící marketingový výzkum působí ve více než 100 zemích s více než 10 000 zaměstnanci. V roce 2008 dosáhly tržby GfK Group 1,2 miliardy EUR. Pro další informace navštivte webové stránky: www.gfk.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz
verze pro tiskverze pro tisk