Nekorektní souboj o klienty pojišťoven

Ostrava, 20. června 2014 – S blížícím se konečným termínem pro změnu zdravotní pojišťovny pro následující rok, který vyprší 30. června, se s větší intenzitou rozjel souboj o klienty mezi pojišťovnami, který však ne vždy probíhá v souladu se zákonem.

Na základě několika stovek podnětů ze strany zákazníků upozorňuje Revírní bratrská pokladna (RBP) v těchto dnech dopisem své klienty, u kterých panuje důvodné podezření, že změna jejich zdravotní pojišťovny proběhla bez jejich vědomí.
V případě, že má klient podezření, že se stal klientem nové zdravotní pojišťovny bez svého vědomí, lze si vše ověřit na kontaktních místech RBP, kde bude informován i o dalším postupu.

„Po dobu prvního pololetí letošního roku jsou pojištěnci Revírní bratrské pokladny se stále větší intenzitou vystavováni tlaku náborových pracovníků dalších zdravotních pojišťoven, který se, bohužel, z jejich strany velmi často projevuje uplatňováním neetických, případně podvodných postupů,“ říká Jan Vomlela, asistent ředitele Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny.

Podle jeho slov se tak množí případy přeregistrace na základě lživých informací nebo, při vylákání potřebných dat, bez vědomí klienta. „Takovouto registraci je možno zrušit. Pokud mají naši pojištěnci obavy, že se jim něco podobného přihodilo, mohou osobně nebo písemně požádat kterékoliv kontaktní místo RBP o prověření svého pojištění, a to i prostřednictvím bezplatné linky 800 213 213 nebo e-mailu rbp@rbp-zp.cz,“ dodává Vomlela.

Skupinu pojištěnců, u nichž má RBP na základě pravidelných hlášení z Centrálního registru pojištěnců podezření, že se stali oběťmi těchto nekalých praktik, postupně obesílá dopisy s doporučením, jak v takových případech postupovat.