Nemocnice Třinec bude mít nové operační sály

Krajští zastupitelé dnes schválili potřebu rekonstrukce operačních sálu v Nemocnici Třinec, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Práce odstartují letos v listopadu, vše by mělo být hotovo za šest měsíců. Předpokládané náklady na rekonstrukci čtyř operačních sálů, včetně vybavení zdravotnickou technikou, činí 86 milionů korun. Z 85 procent by měly být profinancovány Evropskou unií.

„Důvodem pro rekonstrukci operačních sálů je především nevyhovující hygienické hledisko a zastaralé a opotřebené stavební prvky, většinou již za hranicí životnosti,“ říká ředitel Nemocnice Třinec Tomáš Stejskal. „Ve špatném stavu je elektroinstalace i vzduchotechnika, chybí dospávací pokoje. Ani řešení vstupních filtrů na operační sály neodpovídá současné legislativě,“ popsal stav ředitel Stejskal.

V rámci projektu budou upraveny dispozice čtyř operačních sálů (včetně dvou dospávacích pokojů, z nichž každý bude mít tři lůžka) a vyřešeny úpravy vstupních filtrů pro pacienty a personál podle požadavků současných předpisů. Součástí modernizace bude také vyřešení odsávání anesteziologických plynů, ke kterému se nemocnice zavázala v rámci nápravných opatření uložených Krajskou hygienickou stanicí. Kompletně bude zrekonstruována elektroinstalace a zakoupena nová zdravotechnika.

„Provoz operačních sálů bude po organizační stránce změněn tak, aby po celou dobu rekonstrukce byla zabezpečena operativa ve stávajícím rozsahu. V žádném případě se rekonstrukce nedotkne našich pacientů,“ ujistil ředitel nemocnice Tomáš Stejskal.
„Naší prioritou je zachování kvalitní péče ve všech našich zdravotnických zařízeních, stejně jako zvýšení efektivity poskytované zdravotní péče prostřednictvím špičkových a technicky vyspělých zdravotnických metod v moderních prostorách, odpovídajících 21. století,“ dodává náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Martinek.

Rekonstrukce operačních sálů v Nemocnici Třinec by měla být zahájena letos v listopadu a dokončena v dubnu 2015. Celkové předpokládané náklady: 86 milionů korun, z 85 procent by měly pokrýt finanční prostředky Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, zbytek by měla doplatit nemocnice.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz