Ness dodá chytrou datovou centrálu pro ČEZ Měření

ELIN bude jedním z datových center pro nové způsoby měření elektrické energie ve Skupině ČEZ. Systém bude pomocí inteligentních měřičů sbírat data o spotřebě energie, vyhodnocovat je a využívat k optimalizaci řízení elektrické sítě s cílem lépe uspokojit potřeby zákazníků, distributorů i obchodníků.

„V současné době je projekt WPP AMM, který má, mimo jiné, ověřit jednotlivé funkční celky systému AMM, jedním z klíčových projektů ČEZ Měření. Zkušenosti z nějchceme využít pro další rozhodování o případném roll-outu systému AMM v distribuční síti společnosti ČEZ Distribuce, potažmo v České republice,“ říká Ondřej Mamula, vedoucí projektu WPP AMM v ČEZ Měření s.r.o.. „Společnost Ness s námi v rámci Skupiny ČEZ spolupracuje na řadě projektů a věříme jí i tentokrát jak při samotné implementaci, tak i v oblasti rozhraní AMM na ostatní systémy v rámci Skupiny,“ dodává Ondřej Mamula.

„Snažíme se být připraveni tak, abychom byli schopni efektivně naplnit úkol Evropské unie nainstalovat v relativně krátkém čase více než 3 mil. chytrých měřidel. Tento náročný úkol je veden zejména evropskou iniciativou "20-20-20", která si klade za cíl snížit spotřebu energie a emise CO2 o 20 % do roku 2020, při zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů o 20 %. Současně vyžaduje, aby 80 % spotřebitelů bylo do roku 2020 vybaveno inteligentními měřiči," říká František Müller, technologický vedoucí projektu WPP AMM v ČEZ Měření.

„Společnost HP, jako zástupce konsorcia, považuje tento projekt za jeden z nejvýznamnějších v rámci svých aktivit na českém trhu,“ říká Petr Bulička, obchodní ředitel divize Enterprise Services. „Proto jsme rádi, že jedním z našich partnerů je společnost Ness Technologies, která díky svým zkušenostem z velkých projektů nejen ve Skupině ČEZ, ale i jinde, bude přínosem pro úspěšnou realizaci projektu,“ věří Bulička.

„Oblast energetiky a distribuce energií patří dlouhodobě mezi priority společnosti Ness. Naši zákazníci už vědí, že máme v této oblasti silné know-how i velké zkušenosti a inovace, se kterými průběžně přicházíme, vycházejí z aktuálních trendů na trhu,“ říká Mirko Kalous, generální ředitel Ness Technologies v ČR, a dodává: „Jsme rádi, že tímto projektem pokračuje naše velice úspěšná spolupráce se skupinou ČEZ nejen v České republice“.

Vítězné konsorcium dodavatelů zahrnuje HP, NESS, L+G, ZPA, EMH, Schrack, ADD.
Na řešení se dále podílí firmy Logica, ModemTec, Pontech, Goerlitz, Echelon a další.
Součástí projektu je dodávka cca 35.000 inteligentních elektroměrů a jejich propojení s technickými a obchodními systémy Skupiny ČEZ. Cílem projektu je ověřit schopnost dostupných technologií inteligentního měření naplnit v podmínkách České republiky náročné požadavky EU.

Informace pro média:

O společnosti Ness
Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC) je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků. Pomáhají jim dosahovat strategických cílů, optimalizovat náklady a efektivitu, zlepšovat rychlost a kvalitu. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Struktura společnosti, unikátní know-how i technologická partnerství slouží k dosažení cílů zákazníků. To, že 85 % z nich se společností Ness spolupracuje opakovaně či dlouhodobě, je důkazem strategických partnerství. Se 7 700 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb (TOP 4, IDC 2009). Tým 700 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na www.ness.com

O společnosti ČEZ Měření
CEZ Měření je stoprocentně vlastněná energetickou společností ČEZ. V rámci Skupiny ČEZ má tato společnost na starosti činnosti v oblasti měření elektrické energie, včetně zajišťování přístrojů pro elektroměrovou činnost. Společnost zajišťuje u všech konečných zákazníků připojených z distribučních sítí VVN, VN a NN odečty spotřebované elektrické energie, montáže, demontáže, výměnu k pravidelnému ověřování, ověřování a údržbu měřící techniky a její nákup.

O společnosti HP
HP neustále vytváří nové příležitosti pro uplatnění technologií, které významně ovlivňují jednotlivce, firmy i celou společnost. Jako největší technologická firma světa nabízí HP špičkové produkty zahrnující tisková řešení, osobní výpočetní techniku, software, služby a IT infrastrukturu. Další informace o společnosti HP (NYSE: HPQ) jsou k dispozici na webu www.hp.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz