Ness nově zavedl SAP ERP v Lloyd Coils Europe

Řešení pomáhá managementu a sjednotilo procesy s mateřskou společností v Indii

Praha – 28. května 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, úspěšně dokončil zavedení systému SAP ERP ve společnosti Lloyd Coils Europe, která sídlí v Praze. Projekt zahrnoval komplexní řešení pro finanční a vnitrofiremní účetnictví, řízení majetku a nákupu, skladování náhradních dílů a režijního materiálu či integraci na logistický a výrobní systém MAPICS. Klíčový byl i software pro konsolidovaný reporting v rámci celého koncernu.

„Systém funguje spolehlivě, s rychlou odezvou a díky online výstupům má management plnou podporu při svém rozhodování. Dobře fungují také rozhraní, která ho propojují s okolními systémy,“ říká Aleš Grmela, IT manažer, Lloyd Coils Europe, a dodává: „Společnost Ness jsme si vybrali s ohledem na její zkušenosti s implementací SAP ERP. Projekt byl o to složitější, že se jednalo o řešení s rozhraním MAPICS, které dokáže plnit specifické lokální i globální požadavky. Přesto vše proběhlo podle plánu a jsme spokojeni i s prvními zkušenostmi.“

Impulsem k rozhodnutí zavést nový informační systém byla nespokojenost s tím původním (IRIS), který má svůj původ ve Francii a nevyhovoval tak zcela podmínkám české administrativy.

SAP ERP implementace proběhla jen za necelých šest měsíců a v rámci následné podpory, která probíhá doposud, přibyly další funkce zejména v ekonomických procesech, například řešení pro inventury pomocí čárových kódů v oblasti majetku přímo ze SAP ERP.

„Podařilo se nám vybudovat moderní ERP systém pro finančně logistické procesy. Velmi specifickou výzvou byla nutnost harmonizovat ekonomické procesy a výstupy s požadavky mateřské firmy v Indii. Zároveň jsme dosáhli toho, aby u nového systému byla zajištěna pro zákazníka klíčová podpora a okamžitá aktualizace dat podle legislativních nároků,“ říká Pavel Hájek, Local Sales Representative Ness Technologies. „Jsme rádi, že zákazník je spokojen a společně chystáme další funkční obohacení celého systému,“ uzavírá Pavel Hájek.

Lloyd Coils Europe je stabilním evropským výrobcem a dodavatelem vysoce kvalitních tepelných výměníků (tzv. OEM - Original Equipment Manufacturers), pro topení, chlazení a klimatizace. ERP (Enterprise Resource Planning) jsou informační systémy, které integrují a automatizují velké množství procesů, souvisejících s výrobní činností.

Informace pro média:

O společnosti Ness
Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz