Ness oznamuje partnerství s QlikTech

„Jsme rádi, že jsme se stali partnery společnosti QlikTech a doplnili tak portfolio BI technologií o nástroj QlikView, kterým mohou sami business uživatelé intuitivním způsobem provádět analýzu i velmi komplexních dat. Naše rozhodnutí je i v souladu se zvyšujícím se vlivem těchto uživatelů na výběr BI řešení,“ říká Petr Kamínek, Business Development Manager společnosti Ness Technologies. „QlikView jsme už implementovali u několika našich zákazníků a ověřili si rychlou návratnost jejich investice a nasazení v řádu dnů,“ dodává Kamínek.

QlikView je nástroj překlenující mezeru mezi tradičními BI a kancelářskými aplikacemi. Jedná se o řešení, které lze implementovat v řádu dnů nebo týdnů. Mezi jeho další přednosti patří intuitivní ovládání, vysoká výkonnost a minimální nároky na vývoj, administraci, hardware a školení uživatelů, což se výrazně projevuje v minimalizaci celkových nákladů a v jejich rychlé návratnosti. QlikView navíc plně podporuje mobilitu a zvládá i složité analýzy dat přímo z mobilního zařízení.

V souladu se strategií společnosti Ness posiluje svůj tým o specializovanou obchodnici Kateřinu Boháčovou, která nastoupila na pozici QlikView Development Managera a bude mít na starosti rozvoj prodeje QlikView v České a Slovenské republice.

„Ráda bych své aktivity směrovala nejen k oslovení stávajících zákazníků, ale i, z pohledu Nessu, zákazníků v nových teritoriích. Věřím, že se nám podaří zvýšit povědomí o Nessu nejen jako o dodavateli BI služeb pro velké podniky, ale i pro společnosti spadajících do kategorie SME,“ říká Boháčová, která do Nessu přichází ze společnosti S&T CZ, kde působila na pozici Solution Sales Specialist s převažujícím zaměřením na BI.

Gartner zařadil QlikTech mezi lídry na trhu Business Intelligence

Umístění firem v magickém kvadrantu společnosti Gartner poskytuje obrázek o tom, jak si firmy vedou v daném segmentu trhu s cílem poskytovat koncovým uživatelům informace o svých službách a výrobcích. QlikTech si zajistil tuto prestižní pozici v kvadrantu lídrů poskytovatelů nástrojů Business Intelligence pro rok 2012 na základě komplexnosti jejich vizí a schopnosti je realizovat.

Informace pro média:

O společnosti Ness

Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/

O hodnocení Magic Quadrant

Autorská práva na hodnocení Magic Quadrant pro rok 2012 patří společnosti Gartner, Inc. Obsah studie je použit se svolením této společnosti. Magic Quadrant představuje grafické znázornění situace na trhu v určitém časovém období a k určitému datu. Popisuje, jak si podle analytiků společnosti Gartner daní výrobci vedou ve srovnání s kritérii příslušného trhu, definovanými společností Gartner. Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt ani službu zobrazené v grafu Magic Quadrant a neradí uživatelům technologií nákup pouze od dodavatelů, kteří se umístili v kvadrantu lídrů (Leaders). Magic Quadrant je určen pouze pro informační účely a není doporučením k uskutečnění žádných konkrétních kroků. Společnost Gartner neposkytuje ve vztahu k této výzkumné studii žádné záruky, výslovně uvedené či mlčky předpokládané, včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.

*Gartner, Inc., „Magic Quadrants for Business Intelligence Platforms,“ (Magický kvadrant – Platformy Business Intelligence), autoři John Hagerty, Rita L. Sallam, James Richardson.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz