Ness představuje EkoNess: řešení pro správu agendy životního prostředí

Ness Technologies představil EkoNess, řešení pro komplexní správu firemní agendy životního prostředí. Tento informační systém splňuje veškeré legislativní požadavky a nabízí vysokou míru uživatelského přizpůsobení. Do firemního systému je snadno implementovatelný jako serverová aplikace či jako hostovaná služba (SaaS).

„EkoNess snižuje rizika penalizace za odeslání neúplných či špatně vyplněných výkazů a pomáhá uspořit čas a náklady při vedení agendy životního prostředí i kompletaci legislativního výkaznictví,“ říká Hynek Semecký, Senior Local Sales Representative ze společnosti Ness a dodává: “Řešení splňuje stávající legislativní požadavky z oblasti chemických látek a přípravků, odpadů a obalů, ovzduší a vody dle požadavků zákazníka a umožňuje okamžitý snadný přístup ke všem informacím a datům.”

Řešení EkoNess pomáhá především těm společnostem, které podléhají ohlašovací povinnosti dle zákona o ovzduší, vodách, odpadech, obalech a integrovaném registru znečišťování (IRZ) a které se při vykazování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) potýkají s neustálým nárůstem objemu práce při zpracování standardní agendy. Mezi hlavní problémy patří nutnost manuálního vyplňování různých typů elektronických výkazů či nezajištěná integrita dat a jejich převod do formulářů státní správy. S tím je pak spojené riziko penalizace za odeslání neúplných nebo špatně vyplněných výkazů.

„EkoNess nám výrazně pomáhá plnit povinnosti provozovatele v oblasti nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou. Dále zejména v oblasti ochrany ovzduší, vodního hospodářství a chemických látek EkoNess našim pracovníkům umožňuje spolehlivě a bezchybně vyhodnocovat a odesílat firemní povinné legislativní výkaznictví (ISPOP),“ říká Petr Chalupa, Manažer HSE, NET4GAS, s.r.o. „EkoNess nám přinesl i sdílení dat z jednotlivých provozoven, centralizované řízení této agendy a lepší přehled pro management.“

Často chybí komplexní přehled nad celou organizací a všemi provozovnami nebo okamžitý a snadný přístup k aktuálním datům, mnohdy je problémem ztráta orientace v neustále se měnící legislativě či nově upravených datových formátech výkazů.

Vedle samotného řešení EkoNess nabízí Ness i návazné služby jako školení zaměstnanců, sledování změn legislativy a pravidelnou aktualizaci datových formátů či pravidelné konzultace s profesionály ve vedení agendy životního prostředí.

Informace pro média:

O společnosti Ness

Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC) je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků. Pomáhají jim dosahovat strategických cílů, optimalizovat náklady a efektivitu, zlepšovat rychlost a kvalitu. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Struktura společnosti, unikátní know-how i technologická partnerství slouží k dosažení cílů zákazníků. To, že 85 % z nich se společností Ness spolupracuje opakovaně či dlouhodobě, je důkazem strategických partnerství. Se 6 900 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb (TOP 4, IDC 2009). Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz