Ness rozšiřuje portfolio o řešení pro obchodování s energiemi

Praha, 25. srpna 2008 – Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC), globální poskytovatel služeb a řešení v oblasti informačních technologií, dnes oznámila, že její česká pobočka NESS Czech s.r.o. uzavřela partnerskou smlouvu o regionální spolupráci s norskou společností Powel ASA, dodavatelem softwarových řešení pro utilitní segment. Díky této strategické spolupráci rozšiřuje Ness své portfolio pro firmy z oblasti energetiky o nové řešení pro podporu obchodování s energiemi. Řešení Powel Metered Data Management System (MDMS) představuje pro Ness významný doplněk v uceleném balíku řešení pro obchod a distribuci energií.

Obchodování a distribuce na liberalizovaném energetickém trhu je velmi komplikovaný proces vyžadující velké množství přesných a včasných informací, které je potřeba správně řídit. Řešení MDMS nabízí rozsáhlou funkcionalitu pro zpracování a vyhodnocování velkých objemů dat uložených v časových řadách (např. realizovaných odběrů, dodávek, odchylek ve spotřebě, předpovědi počasí, atp.) Řešení zahrnuje i masivní modul pro podporu sběru a správu velkých objemů měřených a odečtených dat pro distribuci. Podporuje tak obchodní procesy účastníků energetického trhu.

„Již řadu let sledujeme z pozice dodavatele IT řešení vývoj na utilitním trhu a vždy jsme se snažili na jeho výzvy pružně reagovat. Problematiku obchodování s energiemi vnímáme jako velmi aktuální, proto jsme se rozhodli pro strategické partnerství s Powel ASA, abychom našim zákazníkům mohli toto řešení nabídnout.“, říká Jiří Koželouh, obchodní ředitel divize Utility & Manufacturing ze společnosti NESS Czech. Modul MDMS zároveň podle jeho slov doplňuje portfolio softwarových řešení Nessu pro energetiku a dává zákazníkům možnost následně řešit i problematiku optimalizace nákladů na výrobu energie. Softwarové řešení zahrnuje i funkcionalitu pro problematiku sběru a odečtu dat. Systém je integrovaný se zákaznickými informačními systémy (CIS) třetích stran a jinými systémy pomocí webových služeb.

Nezbytným doplňkem řešení je modul TRADE Conector, zabezpečující přenos informací a komunikaci s Operátorem trhu s elektřinou (OTE) a ČEPS. Tento modul vyvinul Ness s ohledem na konkrétní parametry systémů OTE a ČEPS, ale může být jednoduše nasazený u kteréhokoliv účastníka energetického trhu.

Společnost NESS působí na utilitním trhu v České republice již 17 let a patří mezi nejvýznamnější dodavatele v tomto segmentu. V roli systémového integrátora získala bohaté zkušenosti z domácích i zahraničních projektů, a to nejen v oblasti implementace ERP systémů, ale zaměřovala se na komplexní potřeby utilitních společností a vyvíjela a implementovala zákaznické systémy pro prodej elektřiny, plynu a tepla. V souvislosti s liberalizací trhu a následně unbundlingem postupně doplňovala a modernizovala své portfolio, např. o odvětvové řešení pro utility mySAP.com IS-U. Mezi její zákazníky patří ČEPS, skupina ČEZ, Dalkia, Pražská energetika, Plzeňská teplárenská, skupina RWE Energy a řada dalších.

Partnerství se společností Powel ASA bylo podepsáno pro Českou republiku, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Ukrajinu, Rusko a Bulharsko. Všechny tyto trhy prošly v posledních letech v oblasti utilit podobnou transformací a díky úzké spolupráci poboček a sdílení know-how a zkušeností dosahuje Ness na utilitních trzích střední Evropy silné synergie. Pro segment utilit má ve střední Evropě dedikováno 150 profesionálních konzultantů.

Informace pro média:

O společnosti Ness Technologies

Ness Technologies (NASDAQ: NSTC) je globální dodavatel služeb a kompletních řešení v oblasti IT, která zákazníkům pomáhají zvyšovat konkurenceschopnost a efektivitu. Portfolio řešení a služeb společnosti Ness se skládá z vývoje softwarových produktů, včetně offshore a nearshore outsourcingu, systémové integrace, vývoje softwaru na zakázku a distribuce softwaru. Společnost Ness Technologies má 7800 zaměstnanců v 18 zemích a celosvětově spolupracuje s množstvím dodavatelů software a hardware. Pro více informací o společnosti Ness Technologies navštivte www.ness.com.

O Powel ASA

Powel ASA, se sídlem v norském Trondheimu, dodává softwarová řešení a související služby, které pomáhají energetickým společnostem a společnostem zajišťujícím veřejné služby zlepšit každodenní provozní procesy a kvalitu služeb. Společnost je lídrem trhu řešení pro měření, výrobu, údržbu distribuční soustavy a vodní hospodářství s pobočkami v Norsku, Švédsku a Severní Americe. Powel ASA, založena v roce 1996, je veřejně obchodovanou společností s více než 220 zaměstnanci a 10letou existencí. Pro více informací navštivte www.powel.com.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Markéta Pomšárová – Židlická
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 053
E-mail: marketa.pomsarova@stance.cz