Ness se stal certifikovaným partnerem SAP

Praha – 15. ledna 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, získal certifikaci SAP – Partner Center of Expertise, která ho oficiálně opravňuje poskytovat podporu zákazníkům využívajícím prostředí SAP. Tuto certifikovanou podporu může Ness poskytovat na dvou úrovních. V rámci první úrovně se jedná o řešení problémů způsobených nesprávným použitím systému SAP, které nevyžadují změny v systému. Na druhé úrovni podpory se jedná o řešení technických problémů, u kterých není nutná změna konfigurace systému za pomoci konzultantů s využitím nástroje SAP Solution Manager, což významně zrychlí a zkvalitní celý podpůrný proces.

„Získání této certifikace potvrzuje, že podpora, kterou Ness poskytuje svým klientům, je v souladu s vysokými standardy kvality nastavenými společností SAP a platnými po celém světě,“ říká Hana Součková, ředitelka marketingu Ness Technologies v ČR. „Tomuto výsledku předcházely několikaměsíční přípravy, v jejichž průběhu byl sestaven tým certifikovaných specialistů a vytvořeno technické jádro pro poskytování podpory, založené na systému SAP Solution Manager, které bylo online propojeno se systémy našich zákazníků,“ dodává Hana Součková.
 
Ness nyní, na rozdíl od necertifikovaných partnerů, může svým klientům poskytnout podpůrnou infrastrukturu s takovými technickými prostředky, které významně zkvalitní a zrychlí celkový proces podpory. V případě kritických problémů lze využít globální síť specialistů a vývojářů SAP, která je dostupná 24 hodin denně. V současné době je na systém podpory v České republice napojeno šest zákazníků. Tým pěti certifikovaných konzultantů s podporou dvaceti dalších konzultantů se stará o zákazníky v České republice a během krátké doby rozšíří své služby i pro zákazníky ze Slovenska a Maďarska.

Informace pro média:

O společnosti Ness
Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz