Ness úspěšně dořešil zlepšení kvality dat v systémech ČEPS

Praha – 9. dubna 2013 – Ness Technologies, Inc., globální poskytovatel komplexních řešení a business služeb v oblasti informačních technologií, úspěšně dokončil další etapu v integraci informačních systémů společnosti ČEPS, která je výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. Hlavním cílem unikátního řešení, jež je součástí dlouholeté spolupráce obou společností, bylo zajistit v systému SAP automatickou aktualizaci dat z geografického informačního systému MAWIS.

Výsledkem je možnost efektivně využívat data pro zjišťování skutečného stavu elektrického vedení, vyhodnocování leteckých kontrol a plánování jeho obnovy. Další výhodou je odbourání pracného a nákladného manuálního zadávání informací při zajištění jednotných a aktuálních dat o přibližně 5 500 kilometrech elektrického vedení a 150 000 technických míst, spravovaných společností ČEPS.

Komplexní informační systém s kvalitními daty pro efektivní řízení společnosti začal Ness v ČEPS zavádět před více než sedmi lety. Tyto činnosti byly rozděleny do několika etap. Dnes informační systém na bázi technologie SAP pokrývá maximum řídicích procesů ČEPS.

„Ness jsme se rozhodli oslovit s ohledem na jeho profesionální tým a dlouholeté zkušenosti s implementací informačního systému SAP v naší společnosti. To, že budeme mít v našem systému jednotná, stále aktuální a použitelná data, má pro nás zásadní význam. Je to důležité nejen pro plánování údržby vedení, ale i pro evidenci výpadků a poruch, vyhodnocování událostí, reporting či evidenci majetku, hodnocení investic, technické životnosti vedení a další činnosti,“ říká Petr Spurný, vedoucí oddělení Koncepce údržby a standardizace ve společnosti ČEPS.

I přes velký rozsah a složitost projektu odborníci Ness dokázali tuto významnou etapu úspěšně dokončit za pouhých devět měsíců.

„Zákazník už od prvních fází projektu potvrzoval, že si je vědom jeho rozsahu a složitosti. Tomu odpovídalo kvalitní složení týmu na jeho straně, příprava harmonogramu i součinnost,“ říká Jozef Dikan, senior konzultant společnosti Ness Technologies a dodává: „Díky absolutní znalosti problematiky údržby přenosové soustavy až do úrovně technických detailů jsme měli od zákazníka vždy potřebné informace. To byl také jeden z klíčových důvodů úspěchu.“

Informace pro média:

O společnosti Ness
Společnost Ness Technologies je globálním partnerem v oblasti business procesů a technologií. Řešení a služby pokrývají všechny vertikály i procesy v podnikání jejích zákazníků od softwarového inženýrství, systémovou integraci, vývoj aplikací, poradenství a distribuci software. Své služby staví na dlouhodobě budovaných a ověřených kompetencích, včetně nabídky outsourcingu, near shore i off shore dodávek. Se 7000 zaměstnanci v pobočkách v Severní Americe, Evropě, Izraeli a Indii má Ness potřebnou sílu a invenci pro realizaci obchodních i technologických cílů svých zákazníků ve více než 20 zemích. Ness spojuje výhody globálního know-how a místních odborných i obchodních znalostí. Na českém trhu patří k leaderům v oblasti business a IT služeb. Tým 600 odborníků v Praze, Brně a Ostravě je strukturován tak, aby byl vždy blízko zákazníkům a jejich potřebám. Více na http://www.ness.com/cz/

O společnosti ČEPS
Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a 3508 km vedení s napěťovou hladinou 400 kV a 1910 km s 220 kV. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS kromě přenosových i systémové služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur, zajišťuje přeshraniční přenosy pro export, import a tranzit elektrické energie a také se dlouhodobě aktivně podílí na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. Více informací na www.ceps.cz

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz