Ness zvítězil ve výběrovém řízení na dodávku řešení správy dokumentů pro Raiffeisenbank a.s.

Praha – 10. března 2010 – Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, oznámil, že společnost Raiffeisenbank a.s. si zvolila Ness jako strategického partnera a dodavatele řešení pro správu dokumentů (DMS) na platformě Documentum. Raiffeisenbank a.s. je součástí Raiffeisen International, významné regionální bankovní skupiny ve střední a východní Evropě. Výsledný objem spolupráce v této oblasti se bude pohybovat v řádech desítek milionů korun.

Nová spolupráce je součástí dlouhodobého strategického partnerství s bankou. V oblasti Business Intelligence je Ness již více než 5 let strategickým partnerem Raiffeisenbank a.s., přičemž loňského listopadu společnosti podepsaly prodloužení kontraktu. Hodnota celkové spolupráce s Raiffeisenbank a.s. přesahuje sto milionů korun ročně.

 „Společnost Ness patří mezi klíčové dodavatele Raiffeisenbank a.s. již od roku 2001,“ uvádí Martin Kolouch, člen představenstva Raiffeisenbank a.s. odpovědný za oblast informačních technologií, a dodává: „Společnost Ness ve výběrovém řízení prokázala nejen vysokou odbornost svého týmu, ale zejména nabídla řešení, které nejlépe odpovídalo požadavkům banky. Ness pro nás již úspěšně zrealizoval řadu klíčových projektů v oblasti business inteligence, jako byly datové integrace v rámci naší fůze s  eBankou, vybudování Operational Data Store (ODS) nebo projekt Analytického CRM, který byl úspěšně dokončen a akceptován na počátku letošního roku. Očekáváme, že DMS bude dalším úspěšným projektem”

 „Věříme, že naše kvalitní práce při realizací projektů pro Raiffeisenbank významně přispěje k úspěchu strategického projektu implementace nového hlavního bankovního systému,” říká Rostislav Haufer, Senior Partnership Manager, který je již čtyři roky garantem strategického partnerství mezi Ness a Raiffeisenbank a.s.

Řešení nabídnuté společností Ness je založeno na moderní EMC xCelerated Composition Platform (xCP), která nabízí snížení nákladů nutných pro vývoj specifických zákaznických úprav až o 50 %. Současně umožňuje pružně reagovat na požadavky businessu banky a přizpůsobit vzhled obrazovek pracovním úkolům koncových uživatelů. Úspora nákladů na školení uživatelů je další z výhod zvolené platformy.

Minimalizaci nákladů do propojení systému pro správu dokumentů s bankovní infrastrukturou zajišťuje EMC Process Integrator, jedna z klíčových komponent nabízeného řešení. Ta podporuje oboustrannou komunikaci a integraci s okolními systémy. Zároveň přináší úsporu nákladů vynakládaných na provoz a upgrade DMS systému.

Informace pro média:

O společnosti Raiffeisenbank a.s.

Raiffeisenbank, a.s., je pátou největší bankou v ČR poskytující od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě 2008. Raiffeisenbank obsluhuje klienty v síti více než 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen International Bank Holding AG. Na 17 trzích střední a východní Evropy obsluhuje Raiffeisen International téměř 15 milionů klientů na 3200 obchodních místech. Od roku 2005 jsou akcie skupiny kótovány na vídeňské burze. Majoritním vlastníkem je s více než dvoutřetinovým podílem RZB Group, zbývající část se volně obchoduje. Více informací o Raiffeisenbank a.s. naleznete na www.rb.cz/en/ .

O společnosti Ness Technologies

Společnost Ness Technologies, Inc. (NASDAQ: NSTC, TASE: NSTC), globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií, nabízí široké portfolio řešení a služeb, včetně outsourcingu a off shore, systémové integrace, vývoje aplikací i poradenství a distribuce softwaru. Společnost Ness Technologies má asi 7 800 zaměstnanců v 18 zemích a celosvětově spolupracuje s mnoha dodavateli softwaru a hardwaru. V České republice je zastoupená společností NESS Czech s.r.o., kde má více než 700 zaměstnanců v Praze, Brně a Ostravě a patří k největším poskytovatelům IT služeb. Další informace o společnosti Ness Technologies najdete na www.ness.com .

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Petr Pluháček
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 725 837 673
E-mail: petr.pluhacek@stance.cz