Nezaměstnanost v dubnu stoupla

Východisko: Průmyslová produkce ČR v březnu (očištěno o sezónní a kalendářní vlivy) meziměsíčně poklesla o 0,2 % a meziroční pokles zpomalil z 20,3 % na 19 %.

Analytik Vojtěch Benda: Pokud vezmeme v úvahu březnový nárůst meziměsíční exportů o 5,1 % při pokračujícím mírném poklesu průmyslové produkce, pak z toho vyplývá, že oživení zahraniční poptávky koncem 1Q09 pomohlo domácím podnikům zbavit se nadbytečných zásob, ale zásadní obrat v průmyslové produkci zatím nepřineslo. Za pozitivní signál lze považovat fakt, že meziměsíční pokles průmyslové produkce zůstal již třetí měsíc v řadě jen velmi malý, což – po prudkém propadu zaznamenaném ve 4Q08 – naznačuje jistou míru stabilizace. Podle prognózy ING by záporné meziměsíční tempo průmyslové produkce mělo v následujících měsících přejít do stagnace a mírný růst lze očekávat koncem 3Q09. Prudký pokles přidané hodnoty v průmyslu v posledních 5 měsících však v podstatě nastavil míru poklesu HDP na letošní rok. I přes případné oživení ve 2H09 by se záporné tempo HDP letos mělo pohybovat mezi 3 - 4 %.

Východisko: Trh práce, na rozdíl od průmyslové produkce moc dobrých zpráv nepřinesl. Nezaměstnanost v dubnu vyskočila ze 7,7 % na 7,9 % (těsně pod prognózou ING 8 %) a překonala tak konsensus trhu (7,7 %). Růst nezaměstnanosti v dubnu oproti předchozím měsícům zpomalil, za což však lze vděčit především příznivým sezónním faktorům (nezaměstnanost většinou v dubnu klesá).

Analytik Vojtěch Benda: Dosavadní trend podporuje naši prognózu růstu nezaměstnanosti na 9 – 10 % v 1H10, což by se (společně s omezeným růstem průměrné mzdy a vyššího sklonu k úsporám) letos mělo promítnout do meziročního poklesu spotřeby domácností (po 11 letech setrvalého růstu).

Východisko: Spotřebitelské ceny v dubnu meziměsíčně stagnovaly a meziroční tempo inflace zpomalilo z 2,3 % na 1,8 % (konsensus trhu 2,0 %, prognóza ING 1,9 %). Spotřebitelská inflace tak dosáhla nejnižší hodnoty od února 2007 a poklesla pod spodní okraj inflačního cíle ČNB (3 %+-1pp). Na zpomalení inflace se podepsal především pokles cen v položkách potravin a zdraví.

Analytik Vojtěch Benda: Podle našeho názoru by se měl pokles inflace v následujících měsících ještě významně prohloubit směrem k nule díky kumulaci významných protiinflačních faktorů, jako je prohloubení záporné mezery potenciálního produktu, poklesu soukromé spotřeby, meziročního poklesu cen pohonných hmot a zpožděného vlivu prudkého propadu cen zemědělských výrobců. Z hlediska měnové politiky však nejdůležitějším faktorem při rozhodování o nastavení úrokových sazeb budou v následujících měsících prohlubující se strukturální změny na trhu práce. Pokračující pokles nezaměstnanosti by měl v následujících měsících udržet bankovní radu ČNB naladěnou na další pokles úrokových sazeb.

Vojtěch Benda

ING Wholesale Banking
257 474 432
E-mail: vojtech.benda@ing.cz

Informace pro média:

ING Wholesale Banking je obchodní název pro aktivity korporátního bankovnictví ING Bank N.V. V České republice byla založena v roce 1992 jako organizační složka ING Bank N.V. Amsterdam. V roce 2007 dosáhla aktiva hodnotu přesahující 56 miliard korun. ING Wholesale Banking je členem Burzy cenných papírů Praha a České bankovní asociace.

ING je globální finanční institucí holandského původu, nabízející služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv 75 milionům soukromým, firemním a institucionálním klientům v 50 zemích. S více než 120 000 zaměstnanci se ING skládá ze širokého spektra prominentních společností, které slouží svým klientům pod značkou ING.

ING Group si je dobře vědoma své korporátní zodpovědnosti a globálně iniciovala projekt „Chances for Children“. Ve vztahu k tomuto projektu se ING Wholesale Banking v České republice rozhodla spolupracovat s Nadací Terezy Maxové, která svými cíly ideálně zapadá do její strategie – podpory vzdělání, volnočasových a sportovních aktivit. Spolupráce je ojedinělá i svým způsobem rozdělování grantů, neboť grantová komise je složena nejen ze zástupců Nadace, ale i zaměstnanců ING Wholesale Banking.

Pro více informací kontaktujte:
ING Wholesale Banking
Eva Chlumová
Marketing & Communications Manager
Nádražní 344/25, Praha 5
Tel.: 257 474 339, +420 724 464 192
E-mail: eva.chlumova@ing.cz
Stance Communications, s.r.o.
Viola Baštýřová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 776 210 599
E-mail: viola.bastyrova@stance.cz