Nové glukometry eVito komunikují s mobilními zařízeními a hradí je pojišťovny

Společnost SHERLOG eVito, která se zabývá poskytováním telemedicínských služeb, začala nabízet sledování hladiny cukru v krvi pomocí velmi přesných glukometrů hrazených zdravotními pojišťovnami. Jedná se o jediný přístroj tohoto druhu v České republice, který umožňuje komunikaci s mobilními zařízeními pomocí bluetooth.

Nové glukometry navíc disponují mnoha užitečnými funkcemi. K těm patří například upozornění uživatele v případě, že na měření zapomene nebo pokud zařízení zaznamená výkyv v jeho obvyklých hodnotách. V těchto případech dokážou přístroje upozornit i rodiče dětí nebo potomky seniorů.

„Díky novým glukometrům, které lze propojit se systémem eVito, mají lidé trpící cukrovkou neustálý přehled o naměřených hodnotách, které systém zaznamenává, interpretuje a z dlouhodobého hlediska i vyhodnocuje,“ uvedl uznávaný diabetolog prof. Martin Haluzík. Glukometry jsou se systémem eVito propojeny pomocí bluetooth.

Novinku pro diabetiky společnost představila na víkendové konferenci Technologie v diabetologii 2013 v Darové u Plzně. Tématu telemedicíny se na konferenci věnovali i diabetolog prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc., a kardiolog prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., který představil systém eVito jako nástroj léčby a prevence civilizačních chorob.

Špičkové švýcarské glukometry s názvem FORA Diamond Mini, které systém eVito využívá, jsou bezkódovací, mají velký podsvícený inverzní displej, jednoduché ovládání, velkou paměť, rychlé měření a používají nejnovější enzym GDH-FAD1, zabraňující interferenci s léčivy. Glukometry byly testovány na univerzitě v německém Ulmu a v referenční laboratoři Ministerstva zdravotnictví České republiky. Doporučuje je Česká diabetologická komora.

1Testovací proužky na bázi enzymu GDH-FAD (glucose dehydrogenase enzyme) minimalizují  vliv interferujících látek jako je kyslík či maltóza a galaktóza. Díky použití enzymu GDH – FAD (FAD dependentní glukózo-dehydrogenáza)  poskytují glukometry  Diamond  nanejvýš spolehlivé a přesné výsledky měření.

Informace pro média:

O společnosti SHERLOG eVito
Společnost SHERLOG eVito, a.s., je novým členem Secar Bohemia Group, jejíž tradice sahá do roku 1992. Společnost má bohaté zkušenosti s vývojem high tech hardwaru i softwaru a zároveň s poskytováním přidružených služeb. V současnosti má více než 150 zaměstnanců a disponuje silným multidisciplinárním týmem složeným z expertů v jednotlivých oborech – medicína, IT, monitoring a komunikace. Více na www.evito.cz.

O společnosti MTE
MTE spol. s r.o. se od roku 1991 zabývá vývojem a distribucí prostředků zdravotnické techniky pro diabetiky. Společnost má vedoucí postavení v oblasti distribuce zdravotnických pomůcek pro diabetiky a řadí se mezi největší firmy působící v oblasti specializované distribuce na území České republiky. Více na www.mte.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Hana Houšková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 527 667
E-mail: hana.houskova@stance.cz