Nový fond Pioneer Investments nabízí potenciál rozvíjejících se trhů a dividendový výnos

Zajímavou příležitost v podobě nového dluhopisového podfondu z lucemburské rodiny Pioneer S.F. aktuálně nabízí investiční skupina Pioneer Investments. Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 s roční výplatou dividend využívá atraktivního potenciálu ekonomik rozvíjejících se trhů. Investoři v České republice mají navíc jedinečnou možnost vybírat z měnově zajištěných tříd a to jak v českých korunách, tak v eurech. Upisovací období fondu bylo zahájeno 9. června a na trh bude uveden 21. července.

 „Region rozvíjejících se trhů už nenese nálepku spekulativních investic, naopak postupně získává respekt ratingových agentur,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 osloví především investory, kteří požadují vyšší výnos, než jaký nabízejí státní dluhopisy, a ocení každoroční vyplácení dividend. Nespornou výhodou je i měnově zajištěná třída do české koruny.“

Portfolio může nabídnout rozložení rizika do zhruba 40 až 50 dluhopisů různých emitentů, přičemž musí splňovat náročná kritéria fondu - především výplatu pravidelného výnosu a pětiletou splatnost. Cílem fondu je držet dluhopisy až do splatnosti, investiční tým má nicméně možnost aktivně reagovat na změnu podmínek a aktivně zajistit nebo nahradit určitou pozici v portfoliu. Výhodou tohoto přístupu je relativně přesný odhad budoucího výnosu pro klienta. Výše budoucího hrubého výnosu fondu je aktuálně odhadována kolem 5 % p.a.

Upisovací období pro Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 trvá od 9. 6. do 18. 7. 2014 a samotný fond zahájí činnost 21. července.  Minimální investice je stanovena na sto tisíc korun nebo 3 500 eur (případně měnový ekvivalent).

Investiční tým fondu je složen ze zkušených odborníků na dluhopisy rozvíjejících se trhů a na dluhopisy s vysokým výnosem: Portfolio manažery jsou Yerlan Syzdykov, který se rozvíjejícím se trhům věnuje po celou dobu svého působení ve skupině Pioneer Investments od roku 2000, a Paul Nash, který v oboru investic působí již 17 let a zaměřuje se zejména na dluhopisové fondy s fixním datem splatnosti. V Pioneer Investments působí od roku 2008 jako člen týmu pro dluhopisy rozvíjejících se trhů a dluhopisy s vysokým výnosem.

Portfolio manažer fondu Yerlan Syzdykov,který je ve skupině Pioneer Investments zároveň ředitelem pro dluhopisy rozvíjejících se trhů a dluhopisy kategorie high yield, vidí v odolnosti dluhopisů rozvíjejících se trhů tři hlavní faktory: „Nejdůležitější roli při řízení příležitostí a rizik spojených s investováním na těchto trzích hraje pochopení rozdílných výzev, kterým tyto trhy čelí, monitoring dat s identifikací domácích a externích rizik dané země a sledování opatření a reforem, které tyto země implementují. Právě vstupujeme do nové fáze vývoje rozvíjejících se trhů a investování do této třídy aktiv vyžaduje nové myšlenkové přístupy.“

Více informací naleznete na webových stránkách skupiny Pioneer Investments v ČR www.pioneerinvestments.cz.

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 27 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.

Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.

Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 179,6 miliard EUR (k 30. 4. 2014). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, Mob. +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail: dana.krynska@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz