Nový fond Pioneer Investments ponúka potenciál rozvíjajúcich sa trhov

Zaujímavú príležitosť v podobe nového dlhopisového podfondu z luxemburskej rodiny Pioneer S.F. aktuálne ponúka investičná skupina Pioneer Investments v SR. Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 s ročnou výplatou dividend využíva atraktívny potenciál ekonomík rozvíjajúcich sa trhov. Upisovacie obdobie fondu v eurovej menovo zaistenej triede sa začalo 9. júna a na trh bude uvedený 21. júla.

„Región rozvíjajúcich sa trhov už nenesie nálepku špekulatívnych investícií, naopak postupne získava rešpekt ratingových agentúr,“ hovorí Miroslav Ovčarik, country manažér Pioneer Investments SR, a dodáva: „Pioneer SF – Emerging Markets Bond 2019 osloví predovšetkým investorov, ktorí požadujú vyšší výnos, než aký ponúkajú štátne dlhopisy, a ocenia každoročné vyplácanie dividend. Výhodou je aj menovo zaistená trieda do eur.“

Portfólio môže ponúknuť rozloženie rizika do približne 40 až 50 dlhopisov rôznych emitentov, pričom musí spĺňať náročné kritériá fondu – predovšetkým výplatu pravidelného výnosu a päťročnú splatnosť. Cieľom fondu je držať dlhopisy až do splatnosti, investičný tím má však možnosť aktívne reagovať na zmenu podmienok a zabezpečiť alebo nahradiť určitú pozíciu v portfóliu. Výhodou tohto prístupu je relatívne presný odhad budúceho výnosu pre klienta.
Výška budúceho hrubého výnosu fondu je aktuálne odhadovaná približne na 5 % p. a.

Upisovacie obdobie pre Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 trvá od 9. 6. do 18. 7. 2014 a samotný fond začne činnosť 21. júla. Minimálna investícia je stanovená na 3 500 eur.

Investičný tím fondu je zložený zo skúsených odborníkov na dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy s vysokým výnosom: portfólio manažérmi sú Yerlan Syzdykov, ktorý sa venuje rozvíjajúcim sa trhom po celý čas svojho pôsobenia v skupine Pioneer Investments od roku 2000, a Paul Nash, ktorý pôsobí v odbore investícií už 17 rokov a zameriava sa najmä na dlhopisové fondy s fixným dátumom splatnosti. V Pioneer Investments pôsobí od roku 2008 ako člen tímu pre dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy s vysokým výnosom.

Portfólio manažér fondu Yerlan Syzdykov, ktorý je v skupine Pioneer Investments zároveň riaditeľom pre dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy kategórie high yield, vidí v odolnosti dlhopisov rozvíjajúcich sa trhov tri hlavné faktory: „Najdôležitejšiu úlohu pri riadení príležitostí a rizík spojených s investovaním na týchto trhoch hrá pochopenie rozdielnych výziev, ktorým tieto trhy čelia, monitoring dát s identifikáciou domácich a externých rizík danej krajiny a monitorovanie opatrení a reforiem, ktoré tieto krajiny implementujú. Práve vstupujeme do novej fázy vývoja rozvíjajúcich sa trhov a investovanie do tejto triedy aktív si vyžaduje nové myšlienkové prístupy.“

Viac informácií nájdete na webových stránkach skupiny Pioneer Investments v SR www.pioneerinvestments.sk.

 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je súčasťou poprednej bankovej skupiny UniCredit a v oblasti riadenia podielových fondov na svetovom trhu pôsobí už viac ako 85 rokov. História Pioneer Investments siaha až do roku 1928, kedy bol založený tretí najstarší fond v USA s názvom Pioneer Fund. V súčasnej dobe pôsobí skupina Pioneer Investments v 27 krajinách a pracuje pre ňu viac ako 2 000 zamestnancov, vrátane 340 investičných profesionálov.

Záväzkom Pioneer Investments je predovšetkým poskytovanie excelentných služieb. Investičná filozofia skupiny je založená na hľadaní a vytváraní pridanej hodnoty vďaka nezávislému analytickému výskumu a disciplinovanému investičnému prístupu skúsených portfólio manažérov. Vďaka tomu môže Pioneer Investments svojim klientom ponúknuť konkurencieschopné investičné produkty vysokej kvality, ktoré by mali obstáť za všetkých okolností, ktoré budúcnosť prinesie. K zaisteniu inovatívnej a konzistentnej produktovej stratégie v globálnom meradle skupina využíva tri špecializované centrá v Dubline, Londýne a Bostone.

Pioneer Investments celosvetovo spravuje aktíva v hodnote viac než 179,6 miliárd EUR (k 30. 4. 2014). V Slovenskej republike poskytuje služby od roku 2001, a to individuálnym i inštitucionálnym klientom.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Dana Krynska
Head of Marketing & PR
Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
Tel. +420 296 354 423, Mob. +420 603 471 990, Fax. +420 296 354 100
E-mail: dana.krynska@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz