Nový občanský zákoník lépe ochrání spotřebitele nakupující přes internet, říkají odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Od Nového roku vstoupí v platnost nový občanský zákoník (NOZ), který přinese řadu změn také v oblasti práv spotřebitelů. Podle advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti zákon nadále chrání spotřebitele nakupující na internetu nebo mimo obvyklé obchodní prostory a internetovým prodejcům ukládá daleko více povinností.

Zákon například dává prodejci povinnost výslovně poučit spotřebitele o nákladech při vracení zboží. „Zákazník má vždy právo do 14 dní bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Dosud ale nebylo upraveno, kdo má v případě vracení zboží platit poštovné. Pokud prodejce spotřebitele neupozorní, že s vracením zboží jsou spojeny náklady, které spotřebitel ponese, může se spotřebitel těchto nákladů na prodejci domáhat. V zásadě tedy bude platit pravidlo, že o čem prodávající na webu nepoučí, to po zákazníkovi nemůže chtít,“ upřesňuje JUDr. Petr Dobeš, LL.M.Eur., Ph.D., partner TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Drobným prodejcům na internetu zákon zavedení těchto novinek usnadní. Počítá totiž s tím, že vzniknou vzorová poučení a formuláře k odstoupení od smlouvy. „Doporučujeme tak všem podnikatelům, aby přepracovali všeobecné obchodní podmínky na svých webových stránkách a podrobně informovali zákazníky o všem, co zákon ukládá. Vyhnou se tak případným sporům,“ doplňuje JUDr. Aleš Linhart, Ph.D., z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Nový zákoník pamatuje i na seniory, kteří se stanou obětí nepoctivých obchodníků během zájezdových prodejních akcí. Podle NOZ se bude nadále na tyto případy vztahovat ustanovení o smlouvě uzavřené mimo obvyklé obchodní prostory. To platí i pro případ, kdy prodejce osloví zákazníka přímo na ulici a následně ho odvede do svého obchodu. Od smlouvy pak bude možné, stejně jako u smluv uzavřených po internetu, do 14 dní odstoupit a zakoupené zboží vrátit do 14 dnů od odstoupení. Do stejné doby pak podnikatel musí vrátit spotřebiteli peníze. Pokud povaha zboží neumožní spotřebiteli odeslat je obvyklou poštovní cestou, bude prodejce v případě odstoupení od smlouvy povinen převzít zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady. Spotřebitel nebude tudíž muset rozměrné zboží (např. matrace) vozit do vzdálené provozovny, ale pouze prodejci oznámí, že si jej může vyzvednout u něj doma.

Změnám se nevyhnul ani institut záruční doby. V případě kupní smlouvy (koupě zboží v obchodě) se právní úprava nijak závratně neliší. U smlouvy o dílo se však úprava lišit bude. Uplatnit právo na vrácení peněz do dvou let od předání díla bude možné v zásadě pouze u vad, které existovaly v okamžiku předání díla. Pokud vada vznikne později po převzetí díla, odpovědnost za vady se u ní již neuplatní. U stavby je tato lhůta pětiletá. Záruční dobu tedy bude nutné výslovně sjednat  ve smlouvě.

V Praze 10. 10. 2013

Informace pro média:

O TaylorWessing e|n|w|c Advokáti
TaylorWessing je přední mezinárodní advokátní kancelář. Svým klientům nabízí na míru přizpůsobená inovativní řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich ambiciózních cílů. Téměř 900 právníků v 22 kancelářích v Evropě, na Středním východě a v Asii nabízí společnostem z celého světa integrované právní poradenství ve všech oblastech národního a mezinárodního obchodního práva. Kancelář má zvláštní odborné znalosti v oblasti práva obchodních společností, finančního práva, nemovitostí, duševního vlastnictví a soukromého vlastnictví. TaylorWessing má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti poradenství pro klienty v Severní Americe, Brazílii a Indii.

TaylorWessing se zaměřuje na odvětví zítřka: technologie, média a telekomunikace, zdravotnictví a přírodní vědy, nemovitosti a infrastrukturu, energii a životní prostředí a finanční instituce a služby. Zejména celosvětově uznávané odborné znalosti v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví podtrhují sílu v oblasti znalostních odvětví. Více informací se dozvíte na
www.taylorwessing.com.

Stance Communications, s.r.o.
Michaela Moučková
Account Executive
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 513 052
E-mail: michaela.mouckova@stance.cz