Nový výkonný ředitel v ČD-Telematika

Před nástupem do ČD-Telematika působil Václav Studený v ČSA, a.s., na pozici  výkonného ředitele sekce ekonomiky a plánování posádek. V roce 2004 působil jako zástupce náměstka ministra obrany pro finanční řízení.

Je absolventem Vysoké vojenské školy ve Vyškově, obor ekonomika. Manažerské vzdělání absolvoval v rámci Leadership Academy u ČNP Consulting. Ve volném čase se rád věnuje aktivnímu sportu, cestování a četbě beletrie. Rovněž má rád hudbu a divadlo.

Společnost ČD-Telematika a.s. (ČD-T) je poskytovatelem telekomunikačních služeb, služeb z oblasti informatiky a telematických služeb. Společnost ČD-T vznikla v roce 1994. V prvních letech působení se věnovala především budování vysokorychlostní digitální sítě využívající telekomunikačních kabelů s optickými vlákny a širokopásmových přenosových technologií. V roce 2002 došlo k odkoupení 100% podílu českými investičními společnostmi. V následujícím roce pak proběhla transformace firmy na akciovou společnost s majoritním podílem České dráhy a. s. Služby jsou poskytovány s vysokou kvalitou a smluvně garantovanými parametry (SLA). Společnost provozuje přes 3500 km vlastních optických kabelů po celém území České republiky. Páteřní datovou sí? s kapacitou STM-16 (2,5 Gbit/s) tvoří šest uzavřených optických okruhů s více než stem klíčových uzlů. Je monitorována 24 hodin denně a 365 dní v roce. Služby společnosti ČD-T mají širokopásmový charakter a jsou určené operátorům pevných a mobilních sítí, poskytovatelům připojení k internetu (ISP), decentralizovaným společnostem, koncovým uživatelům s požadavkem na širokopásmové připojení, státní správě a samosprávě a dalším subjektům. Podrobné informace o společnosti ČD-Telematika naleznete na www.cdt.cz.