Novým ředitelem agentury CzechTrade se stane Radomil Doležal

Novým generálním ředitelem agentury na podporu exportu CzechTrade bude v tomto týdnu jmenován Radomil Doležal. CzechTrade převezme po Milanu Rážovi, kterého ministr pověřil řízením agentury v únoru letošního roku.

"Jsem přesvědčen, že řízení agentury CzechTrade je v rukou odborníka a především člověka z praxe, který se vyzná na světových trzích a jeho zkušenosti pomohou našim exportérům najít vhodné trhy pro své podnikání v zahraničí," konstatoval ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

"Nový ředitel má za úkol dále posílit samostatnou roli státní agentury CzechTrade. Poté, co byla agentura CzechTrade za vlády ODS devastována obsahově, kompetenčně i personálně, dochází konečně ke stabilizaci a CzechTrade může opět začít plnit svoji roli agentury pro podporu českého exportu," dodal ministr.

Radomil Doležal, vystudoval VŠE, Fakultu mezinárodních vztahů, pracoval v několika nadnárodních společnostech a byl ředitelem nejprve pro Českou a Slovenskou republiku a později pro oblast Střední a Východní Evropy.

"V pozici generálního ředitele agentury CzechTrade bych chtěl především využít obrovského potenciálu zahraničních kanceláří ve prospěch českých podnikatelských subjektů. Tomu bude nutno přizpůsobit styl práce lidí působící za stát v zahraničí, efektivně alokovat jejich čas a poměřovat výsledky," uvedl Doležal.

Informace pro média:

CzechTrade je proexportní agenturou podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Funkcí agentury, která působí na českém trhu od roku 1997, je pomáhat českým firmám a podnikatelům pronikat na zahraniční trhy. V současnosti agentura CzechTrade spolupracuje se zahraničními kancelářemi
v 39 zemích.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Štěpán Dlouhý
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 602 685 131
E-mail: stepan.dlouhy@stance.cz