Novým vlastníkem Volksbank International se stane Sberbank

Praha, 15. července 2011 – Dne 14. července 2011 byla uzavřena dohoda o prodeji finanční skupiny Volksbank International (VBI), jejíž součástí je i Volksbank CZ, ruskému bankovnímu ústavu Sberbank. Strategický vstup tohoto silného partnera otevírá novou perspektivu investic a významně posiluje stávající pozici VBI v regionu a Volksbank CZ v České republice.

Tiskové prohlášení ÖVAG

Praha, 15. července 2011 - Obchodní jednání společností Österreichische Volksbanken-AG a Sberbank, která se týkají podmínek prodeje společnosti Volksbank International, dnes dospěla k dohodě. Österreichische Volksbanken-AG vlastní 51% podíl ve Volksbank International. Všichni akcionáři společnosti Volksbank International (VBAG, BPCE, DZ BANK a WGZ BANK) podepsali 14. července 2011 ve Vídni se zástupci Sberbank základní podmínky této transakce.

Obě strany prohlašují, že mají v úmyslu transakci uzavřít do konce roku. Do zamýšlené transakce není zahrnuta VB Rumunsko.

Pro více informací kontaktujte:
Österreichische Volksbanken-AG
Petra Roth
Tel.: +43 664 6129223
E-mail: petra.roth@volksbank.com

Stanovisko Volksbank CZ

Sberbank je s bilanční sumou 5 290 miliard CZK, ziskem 141 miliard CZK a kapitálovou přiměřeností 16,8 % (údaje k 31. 12. 2010) nejvýznamnější ruskou bankou a patří zároveň k největším v Evropě. Strategický vstup tohoto silného partnera otevírá novou růstovou perspektivu Volksbank CZ v České republice a celé skupiny v zemích CEE.

Strategická orientace Sberbank na rozšíření zahraničních aktivit přináší našim klientům nové perspek-tivy a možnosti. Vysoký standard bankovních služeb a produktů, který Volksbank CZ dlouhodobě nabízí svým klientům, bude zachován a dále rozvíjen ve spolupráci s dynamickým a silným partnerem, který chce svoji pozici v regionu dále posilovat.

Informace pro média:

Informace pro média:

VOLKSBANK CZ, a.s.
Volksbank působí na českém bankovním trhu od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost Volksbank CZ, a.s. Jejím majoritním vlastníkem je Volksbank International AG (VBI) se sídlem ve Vídni (www.vbi.at). Bilanční suma dceřiných bank VBI, které se nacházejí v devíti zemích střední a východní Evropy – v Bosně a Hercegovině, České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku, ve Slovinsku, v Srbsku a na Ukrajině – dosáhla v prosinci 2010 13,7 miliardy eur.

Na českém trhu je Volksbank CZ obchodní bankou se širokou nabídkou finančních produktů a služeb pro občany, malé a střední firmy, obce a města, stejně jako bytová družstva a developerské společnosti. Nabídku bankovních produktů a služeb významně rozšiřuje také spolupráce s partnerskými společnostmi – VB Leasing, Victoria-Volksbanken pojišťovna a Immoconsult Praha.

Pro více informací kontaktujte:
Volksbank CZ, a.s.
Ing. Lucie Hálová
tiskové oddělení Volksbank CZ, a.s.
Heršpická 5, 658 26 Brno
Tel.: +420 543 525 240
E-mail: halova.lucie@volksbank.cz
Stance Communications, s.r.o.
Anna Topičová
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: + 420 224 810 809, + 420 724 872 331
E-mail: anna.topicova@stance.cz