Novými posilami obchodního týmu Pioneer Investments jsou Grégr a Prchalová

Obchodní tým investiční skupiny Pioneer Investments získal dvě nové posily – Tomáše Grégra v pozici manažera pro prodej a distribuci a Martinu Prchalovou na postu manažera pro vztahy s klíčovými klienty. Grégr a Prchalová jsou zodpovědní za podporu sítě externích investičních zprostředkovatelů pod vedením Vítězslava Havliše, ředitele obchodu pro externí sítě Pioneer Investments ČR.

Tomáš Grégr (27) zastává od června 2013 funkci manažera pro prodej a distribuci, a je tak zodpovědný za podporu distribuce produktů Pioneer Investments. Své pracovní zkušenosti získal mimo jiné jako poradce-specialista v oboru pojišťovnictví a nezávislý finanční poradce. Je absolventem obchodní akademie v Praze 6 a v současné době studuje obor ekonomie, management a řízení lidských zdrojů na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.
Mezi jeho záliby patří finance, komunikační dovednosti a psychologie prodeje a sport (fotbal, fitness).

Martina Prchalová (26) nastoupila na pozici manažera pro vztahy s klíčovými klienty v červenci 2013. Je zodpovědná především za komunikaci s centrálami externích investičních zprostředkovatelů a jejich obchodní podporu. Před nástupem do Pioneer Investments působila mimo jiné jako nezávislá finanční poradkyně, administrativní podpora a účetní specialistka v oboru stavebnictví. Je absolventkou obchodní akademie v Praze 4 a v současnosti studuje obor všeobecné ekonomie na Vysoké škole manažerské informatiky, ekonomiky a práva v Praze.
Mezi její záliby patří kultura (kino, divadlo), sport a četba české beletrie.


 

Informace pro média:

O Pioneer Investments

Pioneer Investments je součástí přední bankovní skupiny UniCredit a v oblasti řízení podílových fondů na světovém trhu působí již více než 85 let. Historie Pioneer Investments sahá až do roku 1928, kdy byl založen třetí nejstarší fond v USA s názvem Pioneer Fund. V současné době působí skupina Pioneer Investments ve 26 zemích a pracuje pro ni více než 2 000 zaměstnanců, včetně 330 investičních profesionálů.
Závazkem Pioneer Investments je především poskytování excelentních služeb. Investiční filozofie skupiny je založena na hledání a vytváření přidané hodnoty díky nezávislému analytickému výzkumu a disciplinovanému investičnímu přístupu zkušených portfolio manažerů. Díky tomu může Pioneer Investments svým klientům nabídnout konkurenceschopné investiční produkty vysoké kvality, které by měly obstát za všech okolností, které budoucnost přinese. K zajištění inovativní a konzistentní produktové strategie v globálním měřítku skupina využívá tří specializovaných center v Dublinu, Londýně a Bostonu.
Pioneer Investments celosvětově spravuje aktiva v hodnotě více než 162,6 miliard EUR (k 30. 6. 2013). V České republice poskytuje služby od roku 1995, a to jak individuálním, tak institucionálním klientům a nadacím.

Pro více informací kontaktujte:
Pioneer Investments
Ing. Dana Řezníková
Head of Marketing & PR
Filadelfie building, Želetavská 1525/1, Praha 4 140 00
Tel.: + 420 296 354 423, + 420 603 471 990
E-mail: dana.reznikova@pioneerinvestments.com
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
Tomáš Grégr, manažer pro prodej a distribuci