O ČESKÉ OBČANSTVÍ BĚHEM ŠESTI MĚSÍCŮ POŽÁDALO KRAJSKÝ ÚŘAD 342 CIZINCŮ

Od ledna, kdy začal platit nový zákon o státním občanství, požádalo moravskoslezský krajský úřad o udělení českého občanství 92 cizinců. Dalších 250 osob nabylo české občanství takzvaným prohlášením.

Nový zákon o státním občanství, který platí od 1. ledna 2014, znamená přelom v možnostech nabytí státního občanství České republiky. Zatímco do konce loňského roku bylo možné v našem regionu požádat o české občanství na dvou úřadech -Magistrátu města Ostravy a Krajském úřadu Moravskoslezského kraje - nyní agendu spravuje pouze krajský úřad. Mimo jiné zajišťuje příjem žádostí o udělení státního občanství, přijímá prohlášení o státním občanství, vydává osvědčení a zajišťuje složení státoobčanského slibu. O samotném udělení státního občanství rozhoduje Ministerstvo vnitra České republiky.

 „Každého žadatele osobně seznámíme s podmínkami udělení českého občanství, vysvětlíme mu, jaké doklady potřebuje, kde najde informace k povinným zkouškám z českého jazyka, českých reálií a další. Jakmile žadatel krajskému úřadu dodá potřebné doklady, zasíláme je na ministerstvo vnitra, které o udělení státního občanství České republiky rozhoduje. Za prvních šest měsíců letošního roku u nás podalo žádost o české občanství 92 cizinců - nejčastěji z Vietnamu, Slovenska a Polska,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Nová právní úprava umožňuje i zjednodušený způsob nabývání státního občanství – takzvaným prohlášením. Tato varianta umožňuje získat zpět státní občanství bývalým občanům a mladým lidem do 21 let, kteří přišli do Česka v dětství nebo se v ČR narodili. Prohlášením mohou získat české občanství také lidé, kteří byli mylně považováni za československé nebo české občany.
„Tímto zjednodušeným způsobem nabylo české občanství od počátku roku 2014 již 250 osob. I v těchto případech šlo nejčastěji o osoby z Vietnamu, dále pak z USA a Polska,“ upřesnil ředitel moravskoslezského krajského úřadu Tomáš Kotyza.

S žádostí o udělení státního občanství se mohou cizinci obracet na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení státního občanství a matrik.

Pro více informací kontaktujte:
Moravskoslezský kraj
Bc. Petra Špornová
Tisková mluvčí
Tel.: + 420 595 622 603, + 420 604 221 634
E-mail: petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz