Asociace Public Relations Agentur (APRA)

Společnost Stance Communications, s.r.o. byla dne 4. února 2008 přijata za právoplatného člena Asociace public relations agentur (APRA).

Stala se tak další certifikovanou agenturou v oblasti vztahů s veřejností. Členské agentury APRA pracují na základě etických a profesních standardů zakotvených především ve stockholmské chartě.

V listopadu 2008 jsme úspěšně absolvovali certifikaci naší společnosti podle metodiky consultancy management standard (CMS). V roce 2010 jsme své místo mezi 20 certifikovanými agenturami v České republice obhájili a v listopadu 2014  jsme byli recertifikováni. Celkově jsme obstáli na 97,8 %.

Velice nás těší, že naše agentura patří mezi 20 certifikovaných agentur, které jsou sdruženy v Asociaci public relations agentur. I nadále budeme pracovat na základě etickým a profesních standardů reprezentovaných především Stockholmskou chartou. Certifikace je platná vždy na 4 roky