Naše vize, mise a hodnoty

Vize

• Chceme být stabilním, kvalitním, spolehlivým, férovým, dynamickým i diskrétním partnerem každému z našich klientů. Mottem Stance Communications jsou dvě slova: „KLIENT" a „SLUŽBA"

Mise

• Jsme orientovaní na výkon ve prospěch našich klientů; spokojenost klienta je pro nás stejně důležitá jako obchodní úspěch
• Pracujeme tak, abychom nezradili přednosti, kterých si ceníme nejvíc: spolehlivost a korektnost
• Díky zkušenostem a know-how kmenového týmu využíváme všechny nástroje public relations tak, abychom klientovi vždycky nabídli kvalitní práci a dobré výsledky
• Pracujeme s nejmodernějšími informačními technologiemi a snažíme se rychle učit novým trendům, které se nabízejí, například v oblasti sociálních sítí; přesto nezapomínáme na „tradiční" dovednosti: vlastní zkušenosti, rozhled, intuice a zdravý rozum
• Průběžně vedeme tým agentury k tomu, aby se vyhýbal stereotypům; snažíme se pracovat kreativně a iniciativně, jako kdybychom s každým klientem či úkolem začínali od začátku

Jaké základní hodnoty ctíme

• Spokojený klient = základ spokojenosti Stance Communications
• Agentura stojí na kvalitních lidech, kteří mají rádi svou práci
• Jsme spolupracující tým, nikoli náhodná množina jednotlivců
• Uznáváme etické zásady APRA
• Chováme respekt nejen ke klientům, ale i ke konkurenci a k médiím
• Vážíme si partnerství na všech úrovních, ctíme dlouhodobou spolupráci
• Profesionalitu chápeme jako součin kvality, spolehlivosti, rychlosti, efektivity a férovosti