Profil

Stance Communications, s. r. o., je českou soukromou společností s transparentní strukturou: má jednoho vlastníka a je nezávislá. Agentura poskytuje komplexní služby public relations od roku 2004. Jejím sídlem je Praha, kde působí většina zaměstnanců. Schopnost agentury působit celostátně – a být klientovi stále nablízku – podtrhuje stálá pobočka v Ostravě. Stance Communications ovšem pracuje i v zahraničí. Má za sebou úspěšné projekty na Slovensku, v Polsku, Rusku či Velké Británii.

Nabídka služeb Stance Communications zahrnuje vše, co může firma, organizace, jednotlivec nebo i stát potřebovat v oblasti komunikace a PR:

Nabízíme strategické poradenství pro ty, kdo začínají, mění strategii, hledají veřejnou či mediální podporu, zvyšují povědomí o svých produktech a službách, investují do CSR, anebo se brání. Nabízíme služby z oblasti vztahů s médii, ať již jde o mediální lobbing, tvorbu a vydávání tiskových zpráv, realizaci tiskových konferencí, realizaci neformálních setkání s relevantními novináři, pravidelný monitoring médií, či mediální tréninky, které naučí třeba nebát se rozhovoru na mikrofon nebo kameru. Je samozřejmostí, že obsahově připravíme a produkčně zajistíme realizaci všech druhů tiskovin, netradičních PR kampaní nebo jakýchkoli eventů. Pokud je třeba, pomůžeme s firemní interní komunikací, se školením prezentačních dovedností, vysvětlíme, jak pracují média v České republice. V této souvislosti nabízíme jak individuální školení na míru pro konkrétní členy managementu, tak i pro celé firemní týmy a oddělení. Jelikož je profesionalita Stance Communications založena na hluboké profesní zkušenosti klíčových lidí, nabízíme také krizovou komunikaci a řízení rizik v oblasti komunikace vůbec. Seznam služeb najdete ZDE.

Základní motto Stance Communications, které firmě vtiskl při založení v roce 2004 vlastník, představují dvě slova: „KLIENT" a „SLUŽBA". Pro agenturu to mimo jiné znamená neustále se snažit chápat potřeby klienta - a těm pak podřídit veškerou pracovní energii. K průběžnému naplňování tohoto motta je ovšem třeba kvalitní sestavy lidí s různými životními, akademickými i profesními zkušenostmi. Proto agentura spojila dohromady bývalé manažerky a manažery z firem, někdejší novinářky a novináře, zkušené agenturní kreativce, či naopak mladé, energické absolventy; proto není náhoda, že všichni zaměstnanci Stance Communications jsou vysokoškolsky vzdělaní. Samozřejmě, že ani tento tým na všechny úkoly sám nestačí; proto agentura spolupracuje s širokým okruhem externích specialistů z různých odvětví.

Od roku 2004 až do dneška se spokojenými klienty Stance Communications staly mnohé významné společnosti nebo organizace, například ING Bank, Český olympijský výbor, Saab International, česká pobočka UNICEF, Pioneer Investment, Inter IKEA Center a mnohé další. Úplný seznam současných a bývalých klientů agentury najdete ZDE.