O návštěvě obchodního centra rozhoduje příjemná atmosféra a široká cenová nabídka

Návštěvníci nákupních center v Česku a na Slovensku budou letos upřednostňovat obchody, které nabízejí příjemnou atmosféru, služby na trávení volného času a širokou cenovou nabídkou.

Pro obchodníky bude letos klíčové udržet si pozornost a loajalitu zákazníků, domnívají se ředitelé nákupních center Avion, jejichž stavitelem, vlastníkem a správcem je developer Inter IKEA Centre Group ČR a SR. Nákupní centra se proto ve svých prostorách stále více zaměřují i na vytvoření příjemné atmosféry, v níž se návštěvník cítí dobře.

Pro spotřebitele budou i letos důležitým kritériem nákupu cena a zvýhodněné nabídky. Zároveň bude mezi zákazníky pokračovat trend vyhledávání nákupních center s co nejširší nabídkou, která umožňuje výběr nejlépe vyhovující jejich potřebám. „Zákazník je denně bombardován nejrůznějšími nabídkami a slevami, a je tedy citlivější vůči nabízené ceně a neustále očekává něco navíc. Obchodníci by měli začít zákazníkům nabízet ucelená řešení, ne pouze obyčejný produkt. V tomto ohledu vidím na trhu stále velké rezervy, které nám a našim nájemníkům mohou pomoci uspět v sílící konkurenci," uvedl Petr Navrátil, ředitel nákupního centra Avion v Praze a Brně.

Více informací naleznete v přiloženém newsletteru IICG ČR/SR.

Informace pro média:

O Inter IKEA Centre Group (IICG)
Do mezinárodní skupiny IICG patří i developerské společnosti Inter IKEA Centre Group Slovensko a Inter IKEA Centre Group Česká republika, které byly založeny v roce 2003. IICG aktuálně působí v třinácti zemích Evropy a spravuje přes milion čtverečních metrů prodejní plochy. Cílem společnosti je tuto plochu v průběhu následujících let významně zvětšit a rozšířit působení do Číny. Jako jeden z mála developerů IICG nákupní centra nejen staví, ale i provozuje. Skupina postavila a provozuje na Slovensku a v Česku nákupní centra Avion Shopping Park – v Bratislavě, v Praze, Brně a Ostravě. Nákupní centra v obou zemích zaujímají plochu přes 320 tisíc čtverečních metrů. Kotevním nájemníkem center IICG je prodejce nábytku IKEA, který při svých prodejnách vždy staví jen centra skupiny IICG. Společnost Inter IKEA Centre Group Slovensko/Česká republika (investor, developer, provozovatel nákupních center Avion) a IKEA (obchodní domy s nábytkem IKEA) jsou dvě samostatné společnosti s rozdílným předmětem podnikání.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz