Obchodní akademie v Neveklově oslavila 20 let úspěšné existence

V úterý 11. prosince oslavila Obchodní akademie Neveklov 20 let od svého založení. Významné výročí si Akademie připomněla výstavou o historii školy a oslavou za účasti starosty města Jana Slabého nebo Ivany Nepovímové, odborné pracovnice odboru středního vzdělávání MŠMT ČR. Za období dvou dekád prošlo lavicemi školy úspěšně celkem více než 1400 absolventů. V současné době nabízí možnost studia v šesti obecných i specializovaných oborech, mezi něž patří kromě ekonomického lycea či obchodní akademie také informační technologie, sportovní management či podnikání ve stavebnictví.

Obchodní akademie vznikla v roce 1992 jako Soukromá ekonomická akademie v Benešově.  Později byla přestěhována do Neveklova (v roce 1998) a stala se tak státní školou, jejímž zřizovatelem je město Neveklov. Od svého založení se profiluje jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a ekonomických předmětů. Během dvaceti let svého působení zaznamenala na tomto poli řadu úspěchů.

Londýnskou hospodářskou komorou byla ustanovena mezinárodním centrem pro přípravu a konání mezinárodní obchodní zkoušky z angličtiny a němčiny (English for Business a German for Business) a je tak jedinou školou v okrese Benešov a jednou ze dvou ve Středočeském kraji, na níž lze tyto zkoušky složit. V posledních dnech získala navíc statut satelitního zkouškového centra jazykové školy English link, tedy školy, na které budou organizovány mezinárodní zkoušky z angličtiny City and Guilds, uznávané ve více než 100 zemích světa. Navíc zde působí zahraniční lektoři, kteří významným způsobem podporují komunikativní dovednosti žáků a jejich motivaci k učení se jazykům.

Aktuálně je naše akademie zapojena do dvou evropských projektů zaměřených na jazykové vzdělání, inovaci výuky a vzdělávání pedagogů. Do budoucna máme i další zajímavé plány, ve spolupráci se zahraničním partnerem chceme například realizovat cyklistický kurz v zahraničí,“ uvedla  Mgr. Soňa Veisová, ředitelka školy.

Vybavení školy splňuje ty nejvyšší standardy a přispívá ke stálému zvyšování úrovně vzdělávání.  Neveklovští studenti mají mimo jiné k dispozici moderní informační techniku, multimediální učebny, specializované pomůcky pro výuku jazykových, ekonomických i všeobecně vzdělávacích předmětů, či kvalitní sportovní vybavení.

Jistě i díky tomu „nesklízejí vavříny“ pouze na jazykových olympiádách, ale také na volejbalových, basketbalových a florbalových turnajích.  „Našimi žáky byli a jsou i aktivní sportovci, kteří dosahují úspěchů v celorepublikových kláních i na mezinárodních kolbištích. I to bylo impulsem k tomu, abychom v rámci oboru Ekonomika a podnikání nově otevřeli možnost studia sportovního managementu,“ doplňuje Veisová.

Ve spolupráci s investiční skupinou Pioneer Investments u svých žáků rovněž podporuje zvyšování finanční gramotnosti v rámci projektu Finanční akademie, který na škole pravidelně probíhá. Cílem je poutavou formou přiblížit mladým lidem téma ekonomiky ve vztahu k reálnému životu a seznámit je se základními finančními pojmy a možnostmi finančního trhu.

Projekt Finanční akademie probíhá v České republice i na Slovensku již několik let a byli jsme velmi potěšeni, že Obchodní akademie přijala naši nabídku. Můžeme tak spolupracovat nejen s velmi bystrými a šikovnými studenty, ale i obětavými profesory, kteří se snaží maximálně zkombinovat teorii s praxí,“ říká Ing. Dana Řezníková, ředitelka marketingu a PR Pioneer Investments.

Aktivní je Obchodní akademie i v rámci meziškolní spolupráce. Zapojuje se do evropských vzdělávacích projektů, v jejichž rámci umožňuje svým studentům vyjíždět do řady evropských zemí (např. Norska, Švédska, Portugalska, Rakouska), i do projektů pro středoškoláky, které probíhají na území Česka.

Ze zajímavých akcí, které v loňském školním roce organizovali učitelé a studenti Obchodní akademie Neveklov nebo na kterých se podíleli, lze zmínit například „Projektový týden“, 2. ročník soutěže pro žáky ZŠ „Navrhni si svůj dům“ nebo 5. ročník soutěže pro žáky devátých tříd ZŠ s názvem „Zachraňte Afriku“.

Pro více informací kontaktujte:
Stance Communications, s.r.o.
Michaela Šimková
Account Manager
Salvátorská 931/8, Praha 1
Tel.: +420 224 810 809, +420 724 872 331
E-mail: michaela.simkova@stance.cz
soubor ke staženísoubor ke staženísoubor ke staženísoubor ke stažení